Spring naar content

2.868 publicaties gevonden

 • topper in sport en bewegen 2019-2022 : actualisatie van de sportnota

  De nota vormt het kader voor de uitvoering van het sportbeleid in 2019-2022. 

  Beleidsnota
 • Kernpunten van deze visienota: Sportverenigingen stimuleren om zich breder te ontwikkelen. Combinatiefunctionarissen leggen verbindingen tussen sportverenigingen en maatschappelijke partners om een structureel aanbod van sport- en beweegactiviteiten te ontwikkelen. Activiteiten…

  Beleidsnota
 • eerste inventarisatie, 13 mei

  De coronapandemie vraagt om gedragsaanpassingen in de openbare ruimte. Op veel plekken gaat afstand houden vanzelf. Maar daar waar veel mensen samenkomen, ontstaan soms knelpunten. Hiervoor heeft het College van…

  Rapport
 • gemeente Loon op Zand

  Hoofddoel van het sport- en beweegbeleid: “de gemeente maakt het mogelijk en bevordert dat elke inwoner vanuit het oogpunt van gezondheid, ontplooiing en meedoen op een verantwoorde wijze aan enige…

  Beleidsnota
 • Deze visie Sport en Bewegen geeft de uitdagingen voor een middellange termijn (circa 8 jaar). Voor de periode tot 2022 zijn de de volgende doelen gesteld: Het versterken van de…

  Beleidsnota
 • ontwikkelingen rond sport en bewegen

  De gemeente Zaanstad heeft behoefte aan actuele informatie over de sportdeelname van haar burgers. Het doel is om input te hebben voor de nieuwe sportvisie van de gemeente Zaanstad. In…

  Rapport
 • de maatschappelijke agenda 2019-2023

  Deze Maatschappelijke Agenda beschrijft de maatschappelijke ambities voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Per thema zijn de ambities beschreven met de indicatoren waarmee ze gemeten gaan worden. Deze nota vervangt ook…

  Beleidsnota