Spring naar content

2.840 publicaties gevonden

 • beleidskader ‘Sport verbindt Veenendaal’

  Het sportbeleid van de gemeente Veenendaal richt zich de komende vier jaren op de volgende pijlers: inclusief sporten en bewegen;  duurzame sportinfrastructuur;  vitale sport- en beweegaanbieders;  positieve sportcultuur;  van jongs…

  Beleidsnota
 • eindrapport vooronderzoek

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft samen met ouderen, professionals en lokale partners een vernieuwende aanpak ontwikkeld, genaamd Doortrappen. Doortrappen heeft de ambitie dat ouderen zo lang mogelijk…

  Rapport
 • visie openbare ruimte 2019-2029

  Het beleid van de gemeente Rotterdam op het gebied van openbare ruimte heeft drie doelen: groenere en duurzame stad, openbare ruimte van en voor iedereen en ruim baan voor fietser…

  Beleidsnota
 • een kwalitatief onderzoek naar de maatschappelijke waarde van hostcityschap van de Nationale Sportweek

  De Nationale Sportweek is een sportpromotiecampagne georganiseerd door NOC*NSF. Het doel van de Nationale Sportweek is om sport te promoten en mensen te inspireren tot bewegen. De Nationale Sportweek werkt…

  Scriptie
 • iedereen beweegt, sport en speelt buiten, beweeg- en speelruimtebeleidsplan 2020-2030

  In dit beweeg- en speelruimtebeleidsplan staan de ambities van de gemeente Katwijk op het gebied van bewegen en spelen in de buitenruimte voor de komende 10 jaar. Spelen, sporten en…

  Beleidsnota
 • een overzicht van de uitgaven in 2018 en de uitbesteding van sporttaken

  Het Mulier Instituut volgt vanaf 2015 de ontwikkelingen in de gemeentelijke uitgaven aan sport en rapporteert hier jaarlijks over. Het voorliggende rapport is de vijfde rapport in de reeks ‘Monitor…

  Rapport
 • voor vitale en actieve inwoners in Alphen aan den Rijn

  De gemeente heeft de volgende ambities: iedere inwoner van de gemeente Alphen aan den Rijn kan een leven lang met plezier sporten en bewegen, we gaan hard aan de slag…

  Beleidsnota
 • wethouders investeren in kansen voor jongeren

  Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wethouders helpen om om doelstellingen in de Jeugdwet te realiseren. Daarom nam VWS…

  Brochure
 • avontuurlijk spelen en gezond bewegen in Almere

  Dit visiedocument Samen op avontuur gaat over de inrichting van de speel- en beweegruimte in Almere. Het is gebaseerd op ervaringen, op de mening en wensen van de Almeerders (door…

  Beleidsnota
 • Visie van deze nota: In Sliedrecht hebben alle inwoners de mogelijkheid om (voldoende) te kunnen sporten en bewegen op een veilige en verantwoorde manier. De sportinfrastructuur is duurzaam en toegankelijk…

  Beleidsnota