Spring naar content

2.904 publicaties gevonden

 • vraag-aanbod analyse binnen- en buitensport en verkenning overdekt zwemwater, De gemeente heeft het Mulier Instituut gevraagd te onderzoeken in hoeverre het huidige aanbod aan binnen- en buitensportaccommodaties en overdekt zwemwater aansluit bij de behoefte. Daarnaast is de toekomstige behoefte aan sportaccommodaties en overdekt zwemwater in kaart gebracht.

  De komende jaren zal de gemeente Almere sterk groeien. In verschillende wijken worden duizenden nieuwe woningen gebouwd wat gaat leiden tot een sterke bevolkingstoename. Met de groei van de stad,…

  Rapport
 • onderzoek naar het toekomstperspectief van tennis, voetbal en de behoefte aan binnensportaccommodaties en zwembaden in de gemeente Nieuwkoop

  Om het sportbeleid in gemeente Nieuwkoop gefundeerd vorm te geven heeft de gemeente behoefte aan een objectief kader om toekomstige gemeentelijke investeringen in sport tegen af te zetten. De gemeente…

  Rapport
 • Sport en bewegen voor iedereen. Dat is de basis van de sportvisie Ede. Deze sportvisie maakt duidelijk waar de gemeente Ede zich de komende jaren op richt als het gaat…

  Beleidsnota
 • de 50 grootste gemeenten van Nederland op 50 punten vergeleken

  De Atlas voor gemeenten 2020 heeft als thema sport. Aan sport beleven mensen niet alleen veel plezier, sport wordt ook steeds meer de inzet van gemeentelijk beleid. Wat is de…

  Boek
 • sport- en beweegvisie 2021+

  Dit beleidskader is niet alleen een vervolg op de Sportvisie 2010-2020 ‘Meer ruimte voor sport en bewegen’ en het Meerjarenprogramma ‘Sport en bewegen 2016-2020’. Bestaande programma’s zoals De Bewegende Stad,…

  Beleidsnota
 • De gemeente Den Helder zet in het beleidskader sport ‘Den Helder beweegt vooruit!’ in op de volgende onderdelen: vitale verenigingen, beweegvriendelijke openbare ruimte, bereiken van maatschappelijke doelstellingen, onderwijs als basis…

  Beleidsnota
 • beweeg- en sportvisie 2020 - 2024

  De missie voor het nieuwe beweeg- en sportbeleid: de gemeente Staphorst faciliteert een beweegvriendelijke openbare ruimte en veilige en kwalitatief goede sportaccommodaties voor al haar inwoners en stimuleert de samenwerking…

  Beleidsnota
 • De gemeente Amsterdam wil van Urban Sports (US) een speerpunt maken in haar beleid omdat ze steeds populairder worden onder jongeren. Het college werkt daarvoor aan een actieplan Urban Sports…

  Rapport