Spring naar content

159 publicaties gevonden

 • Handreiking lhbtiqa+ emancipatie

  Aandacht voor een veilig sportklimaat voor lhbtiqa+ personen is nog altijd nodig. Maar welke knelpunten ervaren lhbtiqa+ sporters eigenlijk? Wat kun je als gemeente of sportvereniging doen om een inclusieve…

  Rapport
 • een mixed-methods onderzoek naar de acceptatie van lesbische, homo- en biseksuele personen onder jeugdleden van hockeyvereniging en welke rol de verenigingscontext daarin speelt

  ‘Hockey voor iedereen’ luidde de campagne van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) in 2017. Ook de overheid heeft actieplannen lopen om de sport meer inclusief te maken. Door middel…

  Scriptie
 • voor sportbonden, clubs en sporters en behoeve van een inclusieve en veilige sportcultuur

  De ‘Handreiking gender- en seksediverse personen’ gaat in op de drempels die gender- en seksediverse personen mogelijk ervaren binnen de sport. Hoe kunnen sportbonden, -clubs, professionals en vrijwilligers deze drempels…

  Rapport
 • results of the data collection campaign from 16 countries

  Map met 16 factsheets over gendergelijkheid in de sport. Per Europees land zijn in 2019 data verzameld over bijvoorbeeld leiderschap, coaching, participatie en gendergerelateerd geweld.

  Factsheet
 • hink-stap-sprong naar een inclusief beleid

  Het onderzoek beschrijft de evolutie van de topsportregels gericht op transgenderpersonen en interseksepersonen. Het gaat om de hink en de stap uit het opschrift. Samen hebben die de voorwaarden in…

  Rapport
 • aanbevelingen en actieplan van de Expertgroep inzake gendergelijkheid in de sport

  Gendergelijkheid is een fundamenteel beginsel van de Europese Unie (EU). Het is verankerd in de verdragen en iets dat de EU actief probeert te realiseren – meest recent door middel…

  Beleidsnota
 • seventh edition

  Textbook for undergraduate courses in exercise physiology. A reference for graduate students in exercise science, exercise scientists, sports medicine specialists, physicians, athletic trainers, kinesiotherapists, physical therapists, physical educators, and fitness…

  Boek