Spring naar content

159 publicaties gevonden

 • factsheet 2018/5

  Vanuit NOC*NSF en de overheid groeide de afgelopen jaren de aandacht voor het thema ‘diversiteit’, waaronder de vertegenwoordiging van vrouwen in landelijke besturen van de Nederlandse sportbonden. Ook vanuit het…

  Factsheet
 • In haar doctoraatsonderzoek gaat Tine Vertommen het geweld binnen de sport na. De voornaamste doelstelling van dit doctoraatsonderzoek is om de kennis uit te breiden over de prevalentie, slachtoffer- en…

  Proefschrift/oratie
 • opening Pandora's box

  Dit boek vormt de basis van cursus ‘Contemporary Issues in Physical Education’ die wordt aangeboden aan Deakin University. In dit boek worden de hedendaagse kwesties van lichamelijke opvoeding besproken. Hierbij…

  Boek
 • een onderzoek naar de betekenisgeving van mannelijke en vrouwelijke mediagebruikers aan gender in voetbal op televisie en social media

  De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: welke betekenissen geven mannelijke en vrouwelijke mediagebruikers aan gender in mannen- en vrouwenvoetbal in de Nederlandse traditionele media en…

  Scriptie
 • eine studie zur genuszuweisung bei fussballvereinsnamen im Deutschen

  Aus der Literatur zur Genuszuweisung bei Vereinsnamen kann der Schluss gezogen werden, dass bei Vereinsnamen ohne Sportvereinskürzel ein feminines Default-Genus angewendet wird. Enthält der Vereinsname ein Sportvereinskürzel, wird anhand dieser Abkürzung das…

  Scriptie
 • the Indian evidence

  The paper examines whether board diversity improves corporate performance by considering different parameters of diversity such as gender, age, tenure, nationality, educational background and experience of the directors. No significant…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • over ontwikkelingen in deelname van meisjes- en vrouwenvoetbal

  In deze rapportage gaan de onderzoekers in op de cijfermatige ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. De centrale vragen hierbij zijn: in welke mate het vrouwenvoetbal groeit, zowel absoluut als relatief; welke…

  Rapport