Spring naar content

159 publicaties gevonden

 • Het lagere opleidingsniveau van vrouwen leek jarenlang een logische verklaring voor hun minder sterke positie op de arbeidsmarkt. Meisjes doen het echter goed in het onderwijs. Vrouwen tot 45 jaar zijn…

  Boek
 • final report

  This study provides an overview of the legal and policy frameworks in the Member States, describes initiatives promoted by sport organisations, identifies best practices in fighting gender-based violence in sport…

  Rapport
 • verschillen in verslaggeving over vrouwelijke en mannelijke toptennissers via Facebook

  In deze studie worden de verschillen in verslaggeving tussen vrouwelijke en mannelijke professionele tennissers via Facebook onderzocht. Er is gekeken naar twee Facebook pagina’s, namelijk van de Grand Slams Wimbledon…

  Scriptie
 • The ‘Routledge Handbook of Sport, Gender and Sexuality’ brings together new work from 68 leading international scholars that, collectively, demonstrates the intrinsic interconnectedness of sport, gender and sexuality. The book…

  Boek
 • een kwalitatief onderzoek naar de invloed van heersende discoursen op het sportgedrag van meisjes tussen de 10-12 jaar

  De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht van de Gemeente Amsterdam zet sport en bewegen in om het gestelde doel: ‘alle kinderen in 2033 op gezond gewicht’ te behalen. Op alle Amsterdamse basisscholen wordt…

  Scriptie
 • een inventariserende studie naar deelname en waardering

  In Nederland is er vrijwel geen sekseonderscheid meer in de algemene deelname aan sportactiviteiten: jongens en meisjes, mannen en vrouwen doen ongeveer even veel aan sport (Tiessen-Raaphorst en Van den…

  Rapport
 • issues and controversies

  Dit boek behandelt allerlei aspecten rondom de sociologie van de sport in de hedendaagse samenleving.

  Boek
 • an analyisis of women's empowerment in relation to gender-based football programs in the Western Cape, South Africa

  This thesis presents an analysis of the concept of empowerment in relation to sport projects for girls and young women in the Western Cape, South Africa. Empowerment is a common…

  Scriptie
 • zijn mannen mentaal sterker dan vrouwen in de sport?

  Mannen zijn vaak fysiek sterker dan vrouwen in sport, maar zijn mannen mentaal ook sterker? In dit literatuuroverzicht zal de Achievement goal theory onderzocht worden. Er wordt gekeken of er…

  Scriptie