Spring naar content

305 publicaties gevonden

 • uit de geschiedenis van de KNBLO-NL

  In 1908 werd de ‘Nederlandsche Bond voor Lichamelijke Opvoeding’ opgericht met als doel het verbeteren van de conditie van de Nederlandse bevolking. Door de introductie van sport en spel in…

  Boek
 • ‘Geschiedenis Magazine’ is een vaktijdschrift dat acht keer per jaar verschijnt. Dit is nummer 2 van maart 2014. Dit nummer bevat een special over sportgeschiedenis.

  Vaktijdschrift
 • deel 1, gymnastiek-, turn- en spelonderwijs in Europa

  Dit eerste deel beoogt naast het geven van een meer algemeen vakhistorisch overzicht ook enig inzicht te verschaffen in de achter de onderwijspraktijk staande in theorie vervatte gedachten over dit…

  Boek
 • 100 jaar geloof, wetenschap & cultuur

  Honderd jaar geleden werd het pand Herengracht 415 te Amsterdam in gebruik genomen door de Vereeniging ‘Geloof en Wetenschap’. Dit jubileum was voor de Boekmanstichting, die het gebouw nu bijna…

  Boek
 • een historisch-sociologische studie van de overheidsinterventie in rekreatie en vrije tijd (gedeeltelijke tekst)

  Gedeelte van het proefschrift van de heer Theo Beckers ter verkrijging van de graad van doctor in de landbouwwetenschappen.

  Proefschrift/oratie
 • a socio-historic approach, the organization of sport in Europe, a patch-work of institutions, with few shared points

  The main goal of this 3 volumes work is to study the methods of governance of sport and the purposes pursued in 35 countries, as well as to glance towards…

  Boek
 • de filosofische grondslagen van de bewegingswetenschappen

  Filosofie en bewegingswetenschappen zijn academische disciplines die mijlenver uit elkaar lijken te liggen. Filosofen buigen zich over dikke boeken en worstelen met vragen over wat waarheid is en of er…

  Boek