Spring naar content

64 publicaties gevonden

 • preventie van ongevallen, geweld en suïcide

  Letsels komen veel voor in de samenleving en vormen zowel wat betreft de oorzaken als de gevolgen een heterogeen volksgezondheidsprobleem. Het gaat daarbij niet zo zeer om kleine letsels, maar…

  Rapport
 • Dit boek biedt een overzicht van ontwikkelingen en de stand van zaken van het emancipatieproces op de volgende terreinen: onderwijs; betaalde en onbetaalde arbeid; dagindeling; inkomen; politieke en maatschappelijke besluitvorming;…

  Rapport
 • a comparison of six western European football clubs

  Academisch proefschrift dat de omvang en aard van supportersgeweld rond voetbalwedstrijden vanuit een internationaal-vergelijkend perspectief bespreekt. Vier thema’s vormen de basis voor een beter begrip van het hooliganisme als transnationaal…

  Boek
 • veranderingen in de leefsituatie en levensloop

  Veertig jaar na het begin van de tweede feministische golf mag emancipatie zich in een hernieuwde belangstelling verheugen. Het onderwerp prijkt hoog op de agenda van de meeste politieke partijen,…

  Boek
 • Racisme, pesten, zinloos geweld en dus ook voetbalvandalisme komt helaas overal in Nederland voor. Elke Betaald Voetbal Organisatie en gemeente krijgt met dit soort uitwassen te maken. Project de Held…

  Audiovisueel middel
 • inventarisatie van de stand van zaken

  In 1999 heeft de commissie Stekelenburg aanbevelingen gedaan voor de aanpak van voetbalvandalisme en -geweld. In opdracht van de interdisciplinaire stuurgroep ter bestrijding van voetbalvandalisme en – geweld heeft Research…

  Rapport
 • uitgaansgeweld op het Rembrandtplein

  Verslag over het zinloze geweld in het uitgaansleven op het Rembrandtplein in Amsterdam. Hierbij zijn onder meer de politie, de horeca en de gemeente betrokken.

  Rapport
 • In aflevering drie van het Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, jaargang 18, wordt aan de hand van diverse artikelen besproken wat de achtergronden zijn van uiteenlopende vormen van geweld in onze samenleving,…

  Boek