Spring naar content

222 publicaties gevonden

 • the effects of a distance counseling lifestyle program for weight control among an overweight working population

  In de ALIFE@Work studie werd een leefstijlprogramma voor werknemers met overgewicht ontwikkeld: ‘Leef je Fit’. Het programma voorzag in begeleiding op afstand via telefoon of e-mail. Dit proefschrift beschrijft de…

  Proefschrift/oratie
 • het Mulier Instituut onderzoekt

  In het Nationaal Preventieakkoord staan afspraken om Nederlanders gezonder te maken door roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht terug te dringen. In dit akkoord staan over deze onderwerpen ook doelen voor…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Op Prinsjesdag 2022 worden traditiegetrouw alle kabinetsplannen bekend gemaakt. Een van de onderwerpen in de kabinetsplannen is dat de Nederlanders gezonder gemaakt moeten worden onder andere door een preventiebudget (60…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Als docenten bewegingsonderwijs krijgen wij allen met de paplepel ingegoten dat bewegen enorm belangrijk is, zowel in (motorische) ontwikkeling van het kind als het onderhouden van het lijf naarmate volwassenheid…

  Artikel in vaktijdschrift
 • naar een interventie gericht op een gezonde en actieve leefstijl voor kinderen (met overgewicht)

  Om een gezonde en actieve leefstijl te stimuleren bij kinderen (met overgewicht) is samenwerking tussen basisscholen en (zorg)professionals heel belangrijk. Zonder die samenwerking worden niet alle kinderen bereikt. Dat blijk…

  Rapport
 • contested ideas about nutrition and physical exercise in the Netherlands, 1940-2020

  In zijn proefschrift analyseert Jon Verriet de geschiedenis van gezondheidsadviezen in Nederland tussen 1940 en 2020. Zijn werk toont aan dat gezondheidsvoorlichters, journalisten, bedrijven, beroemdheden, en leden van het publiek…

  Proefschrift/oratie
 • een GLI voor mensen met een lage sociaaleconomische status

  X-Fittt 2.0 is een tweejarige gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) voor mensen met een lage sociaaleconomische status (SES), die start met 12 weken intensieve begeleiding, gevolgd door een laagintensief natraject. Het doel…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • de verbinding van het sport- en beweegdomein met de eerstelijnszorg

  Binding en duidelijke werkafspraken tussen zorgprofessionals en buurtsportcoaches zijn cruciaal voor programma’s waarbij mensen vanuit de zorg worden doorverwezen naar sport- en beweegaanbod buiten de zorg. De professionals hebben behoefte…

  Rapport
 • een leefstijlinterventie voor en door studenten

  Bij veel studenten op het mbo is een gezonde leefstijl geen prioriteit. Uit onderzoek onder 15.349 studenten afkomstig van 35 mbo-scholen, bleek dat in 2010/2011 slechts 21% van hen voldeed…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Supporting a healthy lifestyle of people with moderate to profound intellectual disabilities

  De studies in dit proefschrift richten zich op het bevorderen van een gezonde leefstijl van mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking door de leefstijlondersteuning van begeleiders te…

  Proefschrift/oratie