Spring naar content

216 publicaties gevonden

 • contested ideas about nutrition and physical exercise in the Netherlands, 1940-2020

  In zijn proefschrift analyseert Jon Verriet de geschiedenis van gezondheidsadviezen in Nederland tussen 1940 en 2020. Zijn werk toont aan dat gezondheidsvoorlichters, journalisten, bedrijven, beroemdheden, en leden van het publiek…

  Proefschrift/oratie
 • een GLI voor mensen met een lage sociaaleconomische status

  X-Fittt 2.0 is een tweejarige gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) voor mensen met een lage sociaaleconomische status (SES), die start met 12 weken intensieve begeleiding, gevolgd door een laagintensief natraject. Het doel…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • een leefstijlinterventie voor en door studenten

  Bij veel studenten op het mbo is een gezonde leefstijl geen prioriteit. Uit onderzoek onder 15.349 studenten afkomstig van 35 mbo-scholen, bleek dat in 2010/2011 slechts 21% van hen voldeed…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Supporting a healthy lifestyle of people with moderate to profound intellectual disabilities

  De studies in dit proefschrift richten zich op het bevorderen van een gezonde leefstijl van mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking door de leefstijlondersteuning van begeleiders te…

  Proefschrift/oratie
 • beweegzorg bij diabetes type 2: een pleidooi om het anders te doen

  Leefstijl, inclusief voldoende beweging, is een belangrijk aandachtspunt in de zorg voor mensen met diabetes type 2. Kwalitatief onderzoek in de reguliere zorgverlening laat zien dat het niet gemakkelijk is…

  Artikel in vaktijdschrift
 • mooie boodschap, maar was het maar zo simpel

  Op 8 maart 2021 promoveerde Mirjam Stuij, onderzoeker bij het Mulier Instituut op een onderzoek naar bewegen in de zorg voor mensen met type 2 diabetes. Type 2 diabetes is…

  Artikel in vaktijdschrift
 • wat zijn de effecten en lessen?

  De Nederlandse overheid wil dat minder mensen roken, (overmatig) alcohol gebruiken, overgewicht, diabetes of een depressie hebben en dat mensen meer bewegen. Tussen 2006 en 2018 zijn daarvoor meer dan…

  Rapport
 • De afgelopen jaren is binnen verschillende landelijke beleidsregelingen aandacht geweest voor een gezonde leefstijl onder studenten van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). In het onderzoek ‘Bewegen, sport en gezonde leefstijl in…

  Artikel in vaktijdschrift