Spring naar content

212 publicaties gevonden

 • opbrengsten van de vergoeding voor taakuren in 2013 en 2014

  Scholen kunnen een vergoeding voor taakuren aanvragen voor een eigen medewerker die een rol krijgt bij de voorbereiding, ontwikkeling of uitvoering van schoolgezondheidsbeleid. Scholen die deze vergoeding toegekend hebben gekregen,…

  Rapport
 • Het belang van gezondheid in relatie tot bewegen wordt ook binnen het middelbaar beroeps onderwijs (mbo) onderschreven. Hoe wordt dit onder de aandacht van de studenten gebracht?

  Artikel in vaktijdschrift
 • wat is het verband tussen Gezonde School-activiteiten, een gezonde leefstijl en schoolprestaties?

  Deze factsheet geeft de verbanden weer tussen Gezonde School-activiteiten, een gezonde leefstijl en schoolprestaties. We geven onderzoeksresultaten weer voor de volgende drie relaties: Het effect van Gezonde School-activiteiten op leefstijl:…

  Factsheet
 • voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs

  In december 2008 is bij SLO de Handreiking Actieve Leefstijl verschenen. In deze handreiking worden mogelijkheden beschreven om een actieve leefstijl bij jongeren van 12-15 jaar te bevorderen vanuit een multidisciplinaire aanpak in de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In dit artikel worden de resultaten beschreven van een screening van leermiddelen op onderwerpen die betrekking hebben op voeding en beweging (gezonde en actieve leefstijl). Deze screening, van zeven methoden en vijf lespakketten, is…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit artikel is het tweede artikel in een reeks van drie. De andere twee artikelen zijn/worden gepubliceerd in november 2009 en februari 2010. In dit artikel vertellen vier docenten de beweegredenen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In Zwolle bundelen zes organisaties hun krachten in het project Club4Hero’s om overgewicht bij kinderen te lijf te gaan. Het bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl beperkt zich in dit project niet alleen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Lekker fit! is een lesprogramma voor groep 1 tot en met 8 van de basisschool. Doel is om kinderen bewust te maken van een gezonde leefstijl met positieve boodschap: niet het onder-…

  Artikel in vaktijdschrift