Spring naar content

212 publicaties gevonden

 • In toenemende mate zijn mbo’s bewust bezig met gezondheid en vitaliteit. Voor studenten én voor het schoolpersoneel. De recent ontwikkelde handleiding ‘Gezonde School voor het mbo’ biedt houvast en structuur…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een onderzoek naar de samenhang tussen ongezonde leefstijlkenmerken en sportparticipatie

  In dit onderzoek wordt de samenhang tussen sportparticipatie en roken, drinken, overgewicht en weinig beweging onderzocht. Gemeentelijk sportbeleid kent in vele gevallen een doelgroepenbeleid waarbij ook mensen met overgewicht vaak als doelgroep…

  Scriptie
 • integreer sport en bewegen binnen het puberspreekuur

  Vanaf 1 januari 2015 is het Basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van kracht, waarin ook het contactmoment voor adolescenten vanaf veertien jaar is opgenomen. Dit puberspreekuur is vooral bedoeld om jongeren bewust…

  Artikel in vaktijdschrift
 • effectiveness of an intervention on physical behaviour and physical fitness among adolescents and young adults with spastic cerebral palsy

  In this thesis, the effectiveness of the Active Lifestyle and Sports participation intervention was evaluated among youth with Cerebral Palsy (CP). This intervention consisted of ADL counselling, fitness training and…

  Proefschrift/oratie
 • Een magazine over de start van de nieuwe stichting Jongeren Op Gezond Gewicht. In het magazine wordt teruggekeken op het congres (Nationale Balans Top 2015), wordt het toekomstbeeld geschetst en wordt…

  Vaktijdschrift