Spring naar content

212 publicaties gevonden

 • active living @ work, op weg naar een werkomgeving die fysieke activiteit bevordert

  De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Hoe kan langdurig zitten in (sedentaire) werkomgevingen teruggedrongen worden? Er zijn een aantal deelvragen geformuleerd. Op basis van systematische analyse van…

  Scriptie
 • groep 1-2, groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7, groep 8

  Deze map bevat werkboeken van de lesmethode Lekker Fit! voor groep 1 t/m 8. Met de introductie van de lesmethode Lekker fit! van Wolters-Noordhoff, is er nu een aanbod voor…

  Werkboek / instrument
 • verwijzen lokale fysiotherapeuten, huisartsen en praktijkondersteuners al door naar úw sportaanbod?

  In de gezondheidszorg gaat de aandacht steeds meer uit naar gedrag en gezondheid en minder naar zorg en ziekte. Preventie van gezondheidsproblemen heeft de toekomst. Het biedt kansen aan zowel de zorg-…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In het weekend van 20 en 21 september 2014 vond de dertigste editie van de Dam tot Damloop plaats. Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland hebben bij de…

  Rapport
 • patiënten aanzetten tot een gezondere leefstijl

  Een gezonde leefstijl kan veel ziektes voorkomen. De huisartsenpraktijk is een uitstekende plek om mensen te motiveren gezonder te eten en meer te gaan bewegen. In de Arnhemse ‘krachtwijk’ Malburgen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • het monitoren van kinderen uit groep zes en acht

  De hoofdvraag van dit afstudeeronderzoek luidt als volgt: Op welke manier kan de gemeente Horst aan de Maas inspelen op de belangrijkste probleemfactoren op het gebied van sportparticipatie, eet- en beweeggedrag, leefomgeving…

  Scriptie
 • monitor gezonde leefstijl 2013-2014

  Sinds 2006 voert DSP-groep in opdracht van het Platform Bewegen en Sport van de MBO Raad monitoronderzoek uit naar bewegen en sport in het mbo. Er vonden metingen plaats in 2006,…

  Rapport