Spring naar content

213 publicaties gevonden

 • voor een vitale leerling en een gezonde school

  Testjeleefstijl.nu is vanaf schooljaar 2013-2014, naast het middelbaar beroepsonderwijs, ook voor het voortgezet onderwijs beschikbaar. Het is een online leefstijltest waarmee de school kan bekijken hoe de leerlingen er op…

  Artikel in vaktijdschrift
 • 1, OSG Echnaton, de gezondste school in de gezondste wijk

  Dit artikel gaat over een vruchtbare samenwerking tussen OSG Echnaton te Almere en de Amsterdamse ALO. In de samenwerking staat het ontwikkelen van een integrale gezondheidsinterventie, die effectief is om…

  Artikel in vaktijdschrift
 • gezondheid, welzijn, opvoeding en leefwijze van 0-12 jarigen in regio Gelderland-Zuid

  Rapportage met de uitkomsten van de tweede Kindermonitor. Dit rapport is te gebruiken als naslagwerk. Er staat achtergrondinformatie in over de belangrijkste onderdelen van het onderzoek en waarom het van…

  Rapport
 • 2, OSG Echnaton, de gezondste school in de gezondste wijk

  Dit artikel gaat over een vruchtbare samenwerking tussen OSG Echnaton te Almere en de Amsterdamse ALO. In de samenwerking staat het ontwikkelen van een integrale gezondheidsinterventie, die effectief is om…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • hogeschool Leiden, voor gezonde en sportieve schoolcoördinatoren

  Sinds september 2012 biedt de pabo van Hogeschool Leiden als enige pabo in Nederland, studenten de kans zich -in een speciale sportklas- te specialiseren in alle facetten die bij een…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • vanaf 1 november voor mbo-scholen

  Vanaf 1 november 2013 kunnen ook mbo-scholen het vignet Gezonde School aanvragen. Dit vignet wordt gehonoreerd indien ze aantoonbaar goed bezig zijn met gezondheid, wat inhoud dat ze structureel en…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • rol van gezondheid bij de afdeling Werk & Inkomen en de motivering van minima

  In dit kwalitatieve onderzoek is onderzocht wat de stimulerende maatregelen zijn die door consulenten van de afdeling Werk en Inkomen (W&I) kunnen worden ingezet om minima met een zorgpolis van…

  Rapport
 • een kwalitatief onderzoek naar de kloof tussen beleidsintenties en de praktijk in de sportkantine met betrekking tot het gezonder maken van het aanbod in sportkantines

  In dit onderzoek is de kloof tussen beleidsintenties om sportkantines ‘gezonder’ te maken en de dagelijkse praktijk in de sportkantine in beeld gebracht aan de hand van betekenisgeving. Dit is…

  Scriptie