Spring naar content

908 publicaties gevonden

 • positie paper Trimbos-instituut & Netwerk Mediawijsheid

  Trimbos-instituut en Netwerk Mediawijsheid hebben medio 2019 besloten om de handen ineen te slaan. Het doel is om meer grip te krijgen op gezond gedrag in een digitale wereld, op…

  Rapport
 • a systematic review of reviews and meta-analyses

  Review over het verband tussen bewegen en lichamelijke en psychische gezondheid bij 60-plussers. Zo is gekeken naar o.a. de volgende aandoeningen: hart- en vaatziekten, kanker, botgezondheid, lichamelijke beperkingen, kwaliteit van…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • A rapid evidence review of the benefits of parks and green spaces for people and communities

  Parken en groene ruimtes hebben kracht. Ze kunnen de manier veranderen waarop mensen op een plek wonen, op een plek communiceren en ervoor kiezen op een plek te blijven.” Het…

  Rapport
 • van een kwetsbare naar een kansrijke start, impact van 15 jaar Generation R

  Generation R onderzoekt de groei, ontwikkeling en gezondheid vanaf de eerste levensfase van het leven tot de volwassenheid. Centraal staat de vraag waarom sommige kinderen zich optimaal ontwikkelen en andere…

  Boek
 • inspirerend en uitdagend voor de praktijk

  In Nederland werken steeds meer partijen, waaronder zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ‘en en onderwijsinstellingen vanuit een breed perspectief op gezondheid. In deze brede gezondheidsconcepten, waaronder ‘Positieve gezondheid’ en ‘Van ziekte en…

  Factsheet
 • resultaten onderzoek onder sportverenigingen

  Het Mulier Instituut heeft in opdracht van JOGG (initiatiefnemer Team:Fit) de stand van zaken in beeld gebracht met betrekking tot het aanbod in sportkantines onder sportverenigingen. Met de resultaten kan…

  Rapport
 • resultaten deelnemersonderzoek, factsheet 2019/22

  De factsheet ‘Brandloyalty Vestingloop ‘s-Hertogenbosch 2019’ van het Mulier Instituut toont beknopt de resultaten van het deelnemersonderzoek. In 2020 wordt uitgebreider over de resultaten gerapporteerd. Het onderzoek maakt onderdeel uit…

  Factsheet