Spring naar content

463 publicaties gevonden

 • bewegen, sporten, gezonde leefstijl en activiteiten in de wijk, beste initiatief 2016/2017 verkiezing sportgemeente van het jaar

  De buurtsportcoach in de wijk Noord startte met de try-out in 2015. De lange rijen voor de deur van de huisarts voor de griepprik, dat was toch wel een goed…

  Rapport
 • gezonde leefomgeving

  Een gezonde leefomgeving is een omgeving waar inwoners zich prettig voelen, die uitnodigt tot gezond gedrag en zo min mogelijk negatieve invloed heeft op de gezondheid. De nieuwe Omgevingswet biedt…

  Factsheet
 • De Handreiking Gezonde Gemeente biedt u informatie, tips en praktijkvoorbeelden om aan de slag te gaan met gezondheidsbevordering in wijk en gemeente.

  Website
 • checklist gezond in...

  Vele factoren hebben invloed op de gezondheid van mensen met lagere inkomens en een lage opleiding, daarom spelen uiteenlopende thema’s een rol bij de aanpak ervan. De (internationale) ervaring leert…

  Handboek / handleiding
 • Op verzoek van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt in dit briefrapport beknopt beschreven wat bekend is over de relatie tussen fysieke leefomgeving en…

  Rapport
 • nota lokaal gezondheidsbeleid Texel 2013 - 2016

  Nota lokaal gezondheidsbeleid 2013 – 2016 van gemeente Texel.

  Beleidsnota
 • Dit betreft een geactualiseerde versie van de Beleidswijzer uit 2017. De beleidswijzer is een praktisch hulpmiddel om nieuw sport- en beweegbeleid te formuleren of het huidige beleid te vernieuwen. Dit…

  Boek
 • vitale coalities betere gezondheid, meer participatie

  Met deze nota wil de gemeente Hellendoorn, in lijn met de grote decentralisaties (nieuwe Jeugdwet, nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet en Passend Onderwijs), verder werken aan meer zelfredzaamheid, eigen kracht…

  Beleidsnota
 • Sport, bewegen en gezondheid deel 1 is een van de twee boeken voor de profielkerntaken voor de Coördinator sport, bewegen en gezondheid. Dit boek richt zich op de rol van…

  Boek