Spring naar content

465 publicaties gevonden

 • Sport, bewegen en gezondheid deel 1 is een van de twee boeken voor de profielkerntaken voor de Coördinator sport, bewegen en gezondheid. Dit boek richt zich op de rol van…

  Boek
 • profieldeel

  Angerenstein Sport en bewegen is een complete serie leermiddelen voor het kwalificatiedossier Sport en Bewegen. Angerenstein Sport en bewegen bestaat uit boeken met theorie en opdrachten, online verdiepingsstof, digitale toetsen…

  Boek
 • Door de stijgende pensioenleeftijd en de vergrijzende beroepsbevolking is duurzame inzetbaarheid van werknemers een urgent thema. Steeds meer bedrijven treffen maatregelen om medewerkers langer en fit aan het werk te…

  Online artikel
 • development of integrated public health policies for the prevention of obesity

  In de onderzoeken in dit proefschrift geeft de auteur antwoord op de volgende vragen: (1). Wat zijn de karakteristieken van integraal gezondheidsbeleid?; (2). Welk theoretisch kader kunnen we gebruiken om…

  Proefschrift/oratie
 • gezonde school in de praktijk, een kijkje in de keuken

  Veel scholen hebben de Gezonde School-aanpak omarmd. Hoewel er verschillende gezondheidsthema’s zijn om aan te pakken blijkt het thema Sport en Bewegen favoriet. Van de Gezonde Scholen hebben 78 basisscholen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Wil je de leefstijl van leerlingen/studenten op een efficiënte en effectieve manier gezonder maken? Dat kan met de Gezonde School-aanpak. Het werken met de Gezonde Schoolaanpak betekent niet dat jouw school méér…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Veel scholen tonen interesse om werk te maken van een duurzaam en gezond schoolbeleid. Ruim 1.500 scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs vroegen hiervoor eind 2013 ondersteuning aan.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • hét themacertificaat Sport en bewegen (PO) en Bewegen en sport (mbo)

  In hoeverre staat sport en bewegen bij jouw school structureel op de agenda? Om scholen te stimuleren structureel meer te doen op het terrein van bewegen en sport, zijn de afgelopen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • van gezonde start tot vitaal ouder worden

  Film van de lectorale rede, uitgesproken door Sanne de Vries op 20 november 2013 ter benoeming tot lector Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving. In deze rede worden de volgende…

  Verslag