Spring naar content

260 publicaties gevonden

 • gezondheidswinst door omgevingsbeleid

  Een gezonde leefomgeving bereiken en in stand houden. Dat is een van de doelen van de Omgevingswet. Hoe dat in het omgevingsbeleid vorm moet krijgen, is voor veel overheden nog…

  Rapport
 • een lastig spanningsveld voor het vakonderwijs

  Artikel van Jo Lucassen op de website van Sportexpert. Net zoals de relatie tussen bewegingsonderwijs en sport, is de relatie tussen bewegingsonderwijs en gezondheidsbevordering spanningsvol. Dit blijkt bij de uitwerking die…

  Artikel in vaktijdschrift
 • stress reduction in the educational sector, a case-study at a university of applied sciences in the Netherlands

  This thesis focusses on vitality which aims to reduce or prevent work-related stress through physical and meditative activities (PMA). Scientific evidence is cautiously positive on the attributed beneficial effects of PMA for…

  Scriptie
 • De Handreiking Gezonde Gemeente biedt u informatie, tips en praktijkvoorbeelden om aan de slag te gaan met gezondheidsbevordering in wijk en gemeente.

  Website
 • een onderzoek naar agendavormingsprocessen in Twentse gemeenten

  Tijdens de studie is onderzocht welke invloed agendavormingsprocessen hebben op de plek van sport en bewegen als instrument voor gezondheidsbevordering op de gemeentelijke agenda binnen Twentse gemeenten. Daarnaast is er…

  Scriptie
 • een planmatige aanpak

  Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering gaat over planmatige bevordering van gezond gedrag om zo de gezondheid te verbeteren, ziekte te voorkomen en schade door aandoeningen zo veel mogelijk te beperken. De redactie…

  Boek
 • gezien vanuit de drie beleidsperspectieven sport, welzijn en gezondheidsbevordering

  De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Hoe kan de kosteneffectiviteit van een buurtgericht beweegprogramma (BBP) als Communities in Beweging worden bepaald, op basis van de drie…

  Scriptie