Spring naar content

29 publicaties gevonden

 • streven naar sporten, bewegen en leefstijlondersteuning op maat

  Lectorale rede van Jasmijn Holla. Het lectoraat Kracht van Sport en Bewegen richt zich met praktijkgericht onderzoek op het benutten van de potentiële gezondheidswaarde en sociaal-maatschappelijke waarde van sport, bewegen en…

  Proefschrift/oratie
 • bedrijf in beweging

  Op donderdag 12 maart 2009 vond het vierde themacongres gezondheidsmanagement Bedrijf in Beweging plaats. Met speciale aandacht voor de thema’s diversiteit, en de relatie tussen gezond management en de economische…

  Verslag
 • inzichten en oplossingen op sector, organisatie en individueel niveau

  Deze bundel bevat een bloemlezing van resultaten en inzichten uit een variëteit aan TNO-projecten. Het baseert zich op de meeste recente data en nieuw ontwikkelde interventies. In elf hoofdstukken, aangevuld…

  Boek
 • wat gezond ondernemen oplevert

  Een goed vitaliteitsbeleid levert een bedrijf veel op. Niet alleen daalt het ziekteverzuim, maar het bedrijf krijgt er ook meer betrokken en productievere werknemers van die met veel plezier bij…

  Brochure
 • De ministeries van SZW en VWS starten het actieplan gezond bedrijf 2012-2014, gericht op het voorkomen van uitval van mensen met een chronische aandoening, het verhogen van psychische weerbaarheid van…

  Beleidsnota
 • mens en organisatie vitaliseren

  Dit boek zet een vernieuwende visie neer om werkgevers te helpen gezondheidsmanagement zo te implementeren dat het optimaal bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen. Met gebruik van acht invalshoeken laten de auteurs…

  Boek
 • arbeidsbeleid in Nederlandse bedrijven en instellingen

  Deze brochure bevat een selectie van de resultaten uit de WEA 2010.

  Brochure