Spring naar content

183 publicaties gevonden

 • Deze website geeft volledig overzicht van de kosten van de Nederlandse gezondheidszorg onderverdeeld naar zorgsector en -functie, ziekte, leeftijd, geslacht en financiering.

  Website
 • een 'heikel' onderwerp

  Bewegen wordt over het algemeen beschouwd als belangrijk onderdeel van de behandeling bij diabetes type 2, maar zorgverleners ervaren het ook als ‘heikel’ onderwerp; iets waar patiënten niet per se…

  Artikel in vaktijdschrift
 • experiences of health care professionals with physical activity in type 2 diabetes care

  Background: Based on a growing body of epidemiological and biomedical studies, physical activity (PA) is considered a cornerstone in type 2 diabetes treatment. However, it is also a practice embedded…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Koen Breedveld in Sport & Strategie (Jaargang: 2011) over de verbreding van sport naar sport en bewegen en de winst die dat (momenteel) met zich mee breng; groeiende…

  Artikel in vaktijdschrift
 • publieke kennisorganisaties in de gezondheidszorg

  Door de decentralisaties in de zorg verandert zowel de taakverdeling tussen overheidsorganen als de kennisbehoefte van de professional. In dit rapport stellen de onderzoekers de volgende vragen: Wat betekenen deze…

  Rapport
 • daar kun je wat van maken

  Hoe vitaal en gezond we zijn, hebben we voor een deel zelf in de hand. Gezond en gevarieerd eten, elke dag bewegen en goed slapen houden ons kwiek en fit.…

  Boek
 • grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk

  Op 17 november 2016 presenteerde de commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen van Zorginstituut Nederland het tweede adviesrapport ‘Anders kijken, anders leren, anders doen’ Grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en…

  Rapport
 • kwalitatief onderzoek naar de betekenis van sport voor hiv verpleegkundigen in de behandeling van hiv

  In dit onderzoek is gekeken naar de betekenis van sport en bewegen voor hiv verpleegkundigen en hoe zich dat uit in hun behandeling en advies. De hoofdvraag van het onderzoek…

  Rapport