Spring naar content

184 publicaties gevonden

 • kwalitatief onderzoek naar de betekenis van sport voor hiv verpleegkundigen in de behandeling van hiv

  In dit onderzoek is gekeken naar de betekenis van sport en bewegen voor hiv verpleegkundigen en hoe zich dat uit in hun behandeling en advies. De hoofdvraag van het onderzoek…

  Rapport
 • a collaboration between youth care organizations and local sport clubs, identifying the elements for a successful partnership

  This study aims to identify the factors that are of influence for a successful and enduring partnership between youth care organizations and local sport clubs in the Netherlands. In this…

  Scriptie
 • report

  European healthcare is steadily improving, in spite of alarm bells about financial crisis austerity measures, aging population and migration turmoil. Survival rates of heart disease, stroke and cancer are all…

  Rapport
 • Hoe gaat het met de Nederlandse bevolking? Dat is de centrale vraag in De sociale staat van Nederland 2015. Deze vraag beantwoorden de auteurs aan de hand van een beschrijving…

  Boek
 • Mensen met een (hoog risico op een) chronische aandoening kunnen veel baat hebben bij een gezondere leefstijl. Tot op heden is het aanbod van deze zorg versnipperd, de financiering vaak…

  Online artikel
 • verwijzen lokale fysiotherapeuten, huisartsen en praktijkondersteuners al door naar úw sportaanbod?

  In de gezondheidszorg gaat de aandacht steeds meer uit naar gedrag en gezondheid en minder naar zorg en ziekte. Preventie van gezondheidsproblemen heeft de toekomst. Het biedt kansen aan zowel de zorg-…

  Artikel in vaktijdschrift
 • adviesrapport voor (buurt)sportcoaches in Veghel om professionals uit de sectoren zorg en welzijn te ondersteunen bij het doorverwijzen naar sport- en beweegaanbod

  De centrale vraagstelling van het onderzoek, waarvan deze rapportage verslag doet, luidt als volgt: In hoeverre verwijzen professionals uit de sectoren (jeugd)(gezondheids)zorg en welzijn door naar sport- en beweegaanbod en…

  Rapport
 • kwartaalbericht 2014-4

  Dit achtentwintigste kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) betreft het vierde kwartaal van 2014. In hoofdstuk 1 behandelen de auteurs de stemming in Nederland en de belangrijkste ontwikkelingen daarin.…

  Verslag
 • kaartenboek gezondheidszorg editie 2015

  Hoe werkt de zorg in Nederland? En hoe zit dat vanaf 1 januari 2015? ‘Zó werkt de zorg in Nederland’ geeft antwoord aan de hand van visualisaties en korte teksten.…

  Boek