Spring naar content

112 publicaties gevonden

 • Dit artikel is een voorbeeld van ‘good practice’ bedoeld om te laten zien hoe er kan worden omgegaan met coachen door leerlingen in het kader van Bewegen en regelen. We gebruiken atletiekonderdelen.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In deze rubriek geven we voorbeelden van uitwerkingen van schoolprogramma’s, ideeën over samenwerking tussen verschillende partijen die met bewegen te maken hebben. Wat zou een leerling BSM kunnen doen in dit geval…

  Artikel in vaktijdschrift
 • inspirerende praktijken en inzichten

  Sport wordt in toenemende mate gebruikt als middel om maatschappelijke doelstellingen te helpen realiseren. Steeds meer praktijken en interventies zetten sport in om tegemoet te komen aan behoeften van personen…

  Boek
 • Zou het niet mooi zijn als er een jaarlijkse Top-100 zou verschijnen met daarop de beste sportinnovaties? Zoals de Quote-500 doet met grootverdieners of de Top-2000 met pophits, maar dan…

  Online artikel
 • wat vinden leerlingen?

  In andere artikelen in ons vakblad keken we in de boeken en lieten we een opleidingsmanager en collega’s aan het woord over wat voor hun motiverend vakmanschap inhoudt. Uiteraard mag de groep…

  Artikel in vaktijdschrift
 • van goede docent, naar hypothetisch excellent; de imaginaire selfie

  Wat maakt volgens leerlingen een docent lichamelijke opvoeding een excellente gymleraar? In Lichamelijke Opvoeding 5 en 6 is in artikelen de relatie gelegd tussen een onderzoek naar meningen van leerlingen over de…

  Artikel in vaktijdschrift