Spring naar content

113 publicaties gevonden

 • maatwerk, samenwerking en betrokkenheid

  Mensen in beweging krijgen en houden: een prachtige opdracht, waar dagelijks vele professionals mee bezig zijn. In dit eerste deel van een tweeluik worden de eerste vijf praktijkvoorbeelden gepresenteerd over de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • wetenschappelijke opvolging van de acht pilootprojecten

  In dit tweede SASO rapport wordt ingegaan op de resultaten van een tweejarig onderzoek (januari 2012 – april 2014) naar de pilootprojecten (n=8) van het Street Action-project van de onderzoeksgroep…

  Rapport
 • voorbeelden van het Vlietland College

  In dit artikel worden ervaringen met het LO-excellent-programma in de bovenbouw van havo en vwo gedeeld. Het idee van LO excellent is met leerlingen in gesprek te gaan over wat…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit artikel belicht een succeservaringen met het project ‘VMBO in beweging’. Bijna tachtig vmbo-scholen zijn ondersteund en gefaciliteerd om vmbo-leerlingen in beweging te brengen. Na een achtergrondschets met betrekking tot…

  Artikel in vaktijdschrift
 • ik ben beter geworden, ik voel mij geweldig!

  In dit artikel wordt het LO Extra programma beschreven van het Thomsas a Kempis College in Zwollen. De doelstelling en het motto van deze school komen aan bod, evenals een…

  Artikel in vaktijdschrift
 • 'een hype' of een 'must have'

  Dit artikel gaat in op de (on-)mogelijkheden van verschillende systemen met betrekking tot video analyse binnen het vak lichamelijke opvoeding. Voor- en nadelen van bestaande systemen en scholingsaanbod worden besproken.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • strategies for enhancing health in the built environment

  In dit rapport staat een lijst van praktische implementatiestrategieën en ‘best practices’ voor beweegvriendelijke omgevingen.

  Rapport
 • grootstedelijke praktijken in Europa rond het gebruik van sport voor sociale doelstellingen

  In het SASO-rapport van de onderzoeksgroep Sport & Society (SASO) van de Vrije Universiteit Brussel, wordt ingegaan op praktijken rond het gebruik van sport voor het bereiken van sociale meerwaarde…

  Rapport
 • Wijkteams en sportverenigingen kunnen elkaar goed versterken. Door elkaar op de juiste momenten te vinden en samen op te trekken kunnen zij er nog meer zijn voor hun doelgroep. In…

  Brochure