Spring naar content

113 publicaties gevonden

 • 10 lokale praktijkvoorbeelden over de inzet van erkende interventies

  Mensen in beweging krijgen en houden: een prachtige opdracht waar dagelijks vele professionals mee bezig zijn. Hoe zorgen zij voor een aansprekend activiteitenaanbod voor verschillende doelgroepen? Waar lopen zij tegen…

  Brochure
 • altijd in beweging

  OBS Over de Slinge (375 leerlingen) heeft een vaksectie met vier vakleerkrachten, waarvan er twee een gecombineerde aanstelling hebben in samenwerking met de gemeente Rotterdam. Dit artikel schets het beeld…

  Artikel in vaktijdschrift
 • a tool for promoting physical activity in socially disadvantages groups

  This handbook is a tool conceived to help organisations to promote physical activity in socially disadvantaged groups and it is one of the most important results of the efforts and…

  Handboek / handleiding
 • 1, OSG Echnaton, de gezondste school in de gezondste wijk

  Dit artikel gaat over een vruchtbare samenwerking tussen OSG Echnaton te Almere en de Amsterdamse ALO. In de samenwerking staat het ontwikkelen van een integrale gezondheidsinterventie, die effectief is om…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling

  In de regio’s waar de bevolking krimpt, de vergrijzing en de ontgroening zichtbaar zijn, ontstaan initiatieven die de moeite waard zijn om te worden doorverteld, bestudeerd, gekopieerd en verbeterd. Krimpregio’s…

  Brochure
 • samen scoren!, inspiratie voor beginnende en gevorderde bruggenbouwers

  Deze publicatie met informatie, voorbeelden en succesverhalen, biedt inspiratie voor iedereen die betrokken is bij sport en cultuur, om te komen tot nieuwe, creatieve samenwerkingsverbanden en verbindingen. De publicatie bevat…

  Verslag
 • Bewegen regelen kan op vele verschillende manieren vorm krijgen binnen het curriculum van het vak LO. Zo kunnen leerlingen elkaar in kleine situaties coachen aan de hand van een kijkwijzer,…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • een inventariserend onderzoek naar talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs

  Een goede school haalt het beste uit haar leerlingen en geeft talenten een kans. De basis voor talentontwikkeling is dus “gewoon” goed onderwijs. Dit verkennende onderzoek behandelt de mate waarin…

  Rapport
 • kansen voor sport en bewegen in het sociaal domein

  Magazine van het programma Sport en Bewegen in de Buurt. Met de veranderende overheid staan burgerparticipatie en de rol van het maatschappelijk middenveld hoog op de agenda binnen gemeenten. Inwoners van…

  Vaktijdschrift