Spring naar content

34 publicaties gevonden

 • Nederlands golf in goede banen

  De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Kunnen serviceconcepten een bijdrage leveren aan de marktontwikkeling in de Nederlandse golfbranche tot 2028? Het eindproduct van het onderzoek is een leidraad waarin een toekomstbeeld van de golfwereld in Nederland in 2028 geschetst wordt. Naast een aantal golfconcepten worden handvatten geboden…

  Scriptie
 • statistieken, trends & ontwikkelingen

  Succes 2.0 als titel van dit nummer doet vermoeden dat de golfmarkt de oplossing heeft gevonden voor het verbeteren van de exploitatie van golfbanen en -clubs. Alsof succes een keuze…

  Vaktijdschrift
 • actieoriëntatie en het verband met prestatie en welzijn bij golfers tussen 10 en 22 jaar

  In dit onderzoek is bekeken hoe jonge golfers met stress om gaan. Aan de hand van de actie controle theorie (Kuhl, 1984) werd antwoord gezocht op de vraag: welke invloed heeft…

  Scriptie
 • een kwalitatief onderzoek naar de betekenissen die golfers geven aan hun betrokkenheid bij de golfsport en golfclub

  Dit onderzoek gaat in op verschillen en overeenkomsten in de betekenissen die greenfeespelers (in dit rapport de benaming voor vrije golfers en D-leden) en golfclubleden van middelbare leeftijd geven aan een actieve…

  Scriptie
 • jaargang 2014

  Dit document bevat informatie over de Nederlandse golfsport. Aan de orde komen onder andere; de aanbodzijde, de Nederlandse golfer, brancheontwikkelingen, de exploitatie en horeca van golfbanen, trends.

  Verslag
 • de verrukkelijke voertaal van de topsport

  Sport is niet alleen verweven met prestaties, roem en drama. De sport beschikt ook over een eigen taalgebruik, dat voortdurend aan wijzigingen onderhevig is. Steevast worden sportieve grenzen verlegd, en…

  Boek
 • De toenemende popularisatie van de golfsport is er oorzaak van dat de laatste decennia vrij veel nieuwe golfterreinen in West-Europa tot ontwikkeling zijn gekomen. De meeste nog ten behoeve van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • beleidsvisie met betrekking tot de spreiding en de situering van accommodaties voor de golfsport

  In Drenthe is, overeenkomstig de landelijke trend, de belangstelling voor de golfsport sterk toegenomen. De sterke toename van de belangstelling voor het beoefenen van recreatief golf kan, in algemene zin,…

  Rapport
 • een inventarisatie

  De aanleiding voor het onderzoek vormde de vraag van de Brabantse Milieufederatie om te onderzoeken wat het effect is van Brabantse golfbanen op de natuur. Aangezien de problematiek rondom golfbanen…

  Rapport