Spring naar content

101 publicaties gevonden

 • Op verzoek van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt in dit briefrapport beknopt beschreven wat bekend is over de relatie tussen fysieke leefomgeving en…

  Rapport
 • slotpublicatie sociale staat van het platteland

  Het platteland heeft verschillende gezichten. Een deel van de dorpen heeft zich met succes ontwikkeld tot welvarende woondorpen met een uitstekende leefbaarheid. Andere dorpen hebben te maken met bevolkingsafname en…

  Rapport
 • onderzoeksrapport

  Wandelcoaching, of wandelend coachen in een natuurlijke omgeving, is één van de snelst groeiende vormen van groene zorg. Er zijn echter nog weinig objectieve gegevens bekend over de effectiviteit van…

  Rapport
 • Bevolkingskrimp maakt dorpen en verenigingen kwetsbaar. Sport- en cultuurverenigingen lijken belangrijk om de sociale samenhang in dorpen te behouden. Dit artikel beschrijft de betekenis die dorpsbewoners toedichten aan sport- en…

  Artikel in vaktijdschrift
 • an exploratory study of visiting behaviour, perceptions and preferences in the urban green spaces of São Paulo, Brazil

  In an ever more urbanising world the role of urban green space is crucial to maintain and enhance the quality of life in cities. Green spaces provide cities with a…

  Scriptie
 • een onderzoek naar de toekomst van kleine 'dorpsvoetbalverenigingen' in de context van de toenemende privatisering binnen de sport

  Dit onderzoek richt zich op het voortbestaan van de kleine ‘dorpsvoetbalvereniging’ in de context van de toenemende privatisering binnen de sport. De decentralisering van overheidstaken, in combinatie met overheidsbezuinigingen, zorgt…

  Scriptie
 • Dit magazine laat zien dat er veel kennis over Gezond Ontwerp aanwezig is en dat er allerlei projecten en initiatieven zijn. Velen zijn in de praktijk bezig met Gezond Ontwerp,…

  Vaktijdschrift
 • explaining differences between urban and rural areas in the Netherlands

  In this study, the researchers investigated the intensity of sport participation in the Netherlands comparing urban and rural areas. Using a socio-ecological theoretical model, they focussed on the extent to…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • gezond schoolplein kans voor bewegingsonderwijs

  Rennen, klauteren, spelen, ontdekken, vies worden: kinderen zijn gek op buitenspelen. Het is leuk en gezond tegelijkertijd. Een uitdagend, groen schoolplein stimuleert beweging en zorgt ervoor dat leerlingen en studenten zich beter kunnen concentreren in de klas.…

  Artikel in vaktijdschrift