Spring naar content

104 publicaties gevonden

 • a brief for action

  Urbanization results in an increasing proportion of the population living in cities. In Europe it is expected that around three quarters of the population will live in urban settings by…

  Rapport
 • Recreatie in het groen is belangrijk voor de volksgezondheid in Nederland. De afgelopen decennia zijn de mogelijkheden hiervoor in en om de steden echter achtergebleven bij de vraag van een…

  Rapport
 • a review of impacts and effectiveness

  Interventions on green space in urban settings can help address public health issues related to obesity, cardiovascular effects, mental health and well-being. However, knowledge on their effectiveness in relation to…

  Rapport
 • Op verzoek van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt in dit briefrapport beknopt beschreven wat bekend is over de relatie tussen fysieke leefomgeving en…

  Rapport
 • slotpublicatie sociale staat van het platteland

  Het platteland heeft verschillende gezichten. Een deel van de dorpen heeft zich met succes ontwikkeld tot welvarende woondorpen met een uitstekende leefbaarheid. Andere dorpen hebben te maken met bevolkingsafname en…

  Rapport
 • onderzoeksrapport

  Wandelcoaching, of wandelend coachen in een natuurlijke omgeving, is één van de snelst groeiende vormen van groene zorg. Er zijn echter nog weinig objectieve gegevens bekend over de effectiviteit van…

  Rapport
 • Bevolkingskrimp maakt dorpen en verenigingen kwetsbaar. Sport- en cultuurverenigingen lijken belangrijk om de sociale samenhang in dorpen te behouden. Dit artikel beschrijft de betekenis die dorpsbewoners toedichten aan sport- en…

  Artikel in vaktijdschrift
 • an exploratory study of visiting behaviour, perceptions and preferences in the urban green spaces of São Paulo, Brazil

  In an ever more urbanising world the role of urban green space is crucial to maintain and enhance the quality of life in cities. Green spaces provide cities with a…

  Scriptie
 • een onderzoek naar de toekomst van kleine 'dorpsvoetbalverenigingen' in de context van de toenemende privatisering binnen de sport

  Dit onderzoek richt zich op het voortbestaan van de kleine ‘dorpsvoetbalvereniging’ in de context van de toenemende privatisering binnen de sport. De decentralisering van overheidstaken, in combinatie met overheidsbezuinigingen, zorgt…

  Scriptie
 • Dit magazine laat zien dat er veel kennis over Gezond Ontwerp aanwezig is en dat er allerlei projecten en initiatieven zijn. Velen zijn in de praktijk bezig met Gezond Ontwerp,…

  Vaktijdschrift