Spring naar content

101 publicaties gevonden

 • De wetenschap richt de kijker steeds meer op de relatie tussen een groene omgeving en de gezondheid. Vooral de invloed op kinderen staat in de aandacht. Er is steeds meer…

  Online artikel
 • Natuurrijke speelterreinen trekken kinderen aan zoals stroop de vliegen. Spelen in en met natuur levert bovendien belangrijke bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Deze potenties worden beschreven, in het bijzonder…

  Artikel in vaktijdschrift
 • maak gebruik van de groene ruimte rondom de school

  Kinderen vinden buiten spelen en bewegen leuk. En volwassen vinden het vooral belangrijk voor de gezondheid van hun kinderen. Maar de meeste kinderen uit de stad spelen weinig buiten, laat…

  Artikel in vaktijdschrift
 • trendverkenning 2020-2030 voor gemeenten met veel landelijk gebied

  Verkenning naar de trends in gemeenten met veel landelijk gebied en de opgaven en vragen waar landelijke gebieden voor staan. Het landelijk gebied wordt steeds meer een multifunctionele leef- en…

  Rapport
 • an exploration of literature

  To reverse the global epidemic of physical inactivity that is responsible for more than 5 million deaths per year, many groups recommend creating “activity-friendly environments.” Such environments may have other…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • Jantje Beton zet zich in voor vrij buitenspelen door kinderen. Dat is namelijk essentieel voor hun gezondheid, voor hun motorische, sociale en emotionele ontwikkeling en voor hun leervermogen. De helft…

  Online artikel
 • verdiepingsstudie

  Er bestaan duidelijke verschillen in ervaren gezondheid tussen krimpregio’s en de rest van Nederland, ook uitgaande van de nieuw gedefinieerde krimpregio’s. In heel Zuid-Limburg bijvoorbeeld is de gezondheid minder goed,…

  Rapport