Spring naar content

104 publicaties gevonden

 • a systematic review of the literature, summary

  Samenvatting van de studie naar gezond ouder worden in een groene leefomgeving. Deze studie geeft een overzicht van de literatuur naar het verband tussen een groene leefomgeving en de psychosociale…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • sport en bewegen in Park Lingezegen

  Deze studie zet in op het voor sport en bewegen optimaliseren van Park Lingezegen. De kern van deze rapportage wordt gevormd door deel 2. Hierin worden de optimalisaties ten aanzien…

  Rapport
 • verslag CCOR-studiemiddag, ministerie van LNV, 19 december 2001

  Dit document betreft het verslag van de CCOR-studiemiddag van 19 december 2001. Voorzitter Bayer vat de stemming van de studiedag samen. Allereerst ontkom je niet aan een of andere vorm…

  Verslag
 • ontwikkelingen in de leefsituatie van dorpsbewoners

  In de afgelopen decennia is veel geïnvesteerd in plattelandsontwikkeling. Door onder andere natuur te creëren, kleinschalig ondernemerschap te stimuleren en burgers te betrekken bij hun leefomgeving is gewerkt aan vitale…

  Boek
 • De ‘Visie Stadslandschappen’ is een discussienota die het ministerie van LNV in 1995 uitbracht. Met deze nota wil het ministerie een bijdrage leveren aan de relatie tussen stedelijke en landelijke…

  Rapport
 • eerste herhalingsmeting landschap en groen in en om de stad

  In de Belevingswaardenmonitor 2009 is de beleving en de waardering van het buurtgroen en het groen in de wijdere leefomgeving onderzocht. Ook is gekeken of er veranderingen zijn ten opzichte…

  Rapport
 • In deze publicatie staan voorbeelden die tonen dat groen en gezond veel met elkaar te maken hebben en elkaar versterken. Bewegen in het groen is één van de thema’s. De…

  Verslag
 • bevolkingsdaling in theorie en praktijk

  De interesse voor krimp groeit. Steeds meer regio’s en gemeenten in ons land worstelen met bevolkingsdaling, ontgroening en vergrijzing. Leek krimp eerst voorbehouden aan Limburg, Groningen en Zeeland, nu hebben…

  Boek