Spring naar content

102 publicaties gevonden

 • a comparative study of two urban neighbourhoods in Ghent, Belgium

  This paper investigates the nature of the relationship between the greenness of the local environment and the health and well-being of its inhabitants by looking at a number of possible…

  Boek
 • een tussenstand

  Vanuit het Drents Olympisch Plan is het concept Beweegbuurten ontstaan. Deze publicatie beschrijft de vijf verschillende typen Beweegbuurten die vanaf 2010 ontwikkeld zijn, de tussenresultaten en een stappenplan.

  Brochure
 • handvatten voor agrotoeristische ondernemers om klanten te bereiken

  De potentiële markt voor agrotoeristische ondernemers is nog groot. Het blijkt dat 81 procent van de bevolking wel enige interesse heeft voor een bezoek aan een agrarisch bedrijf, terwijl 36,4…

  Rapport
 • realisatie van wandelpaden in het buitengebied

  Er wordt veel – en in toenemende mate – gewandeld in Nederland. Wandelen is zonder meer ‘in’. Wat opvalt is dat de voorzieningen voor de lange afstandswandelaar relatief goed geregeld…

  Rapport
 • consumenten en recreatie in de groene ruimte

  Een verkennend onderzoek naar trends en motieven in de vraag naar recreatie in de groene ruimte. Op basis van interviews onder aanbieders, beheerders en intermediairs wordt ingegaan op de vraag…

  Rapport
 • waarom wel, waarom niet?, ervaringen elders in Nederland, hoe verder in ons gebied, de Gelderse Vallei en Eemland?

  Dit rapport is geschreven in opdracht van de verenigingen Ark en Eemlandschap en Vallei en Boerderij. Recentelijk is er veel aandacht voor het recreatief medegebruik van agrarische gronden. Het lijkt…

  Rapport
 • zelfstandig en drempelvrij genieten van de natuur

  Wekenblad met wensen en technische eisen voor een optimale inrichting van natuur- en recreatiegebieden in Nederland voor mensen met een functiebeperking.

  Rapport
 • advies over de ordening van stad en land

  De Raad voor het Landelijk Gebied is gevraagd om -tegen de achtergrond van de Verkenningen ruimtelijke perspectieven Nederland 2030- een advies uit te brengen over de “mogelijke ontwikkelingen van de…

  Rapport
 • samenvatting

  Samenvatting van de Structuurvisie, de Verordening Ruimte en de Uitvoeringsagenda van de provincie Zuid-Holland. Deze documenten zijn op 2 juli 2010 vastgesteld door Provinciale Staten. Het bevat de visie die…

  Beleidsnota
 • het dagelijks leven van gezinnen en kinderen in sterk verstedelijkte gebieden en vergrijzende krimpregio's, trends, knelpunten en uitdagingen voor het beleid

  Dit essay is in opdracht van de provincie Noord-Holland door associate professor Lia Karsten opgesteld. Dit essay biedt inzicht in de invloed van ruimtelijke ontwikkelingen in Noord-Holland op het dagelijks…

  Verslag