Spring naar content

67 publicaties gevonden

 • Dit topic gaat over beweegomgevingen in de ruimste zin van het woord. Daarbinnen speelt steeds een onderwerp en rol van betekenis: gehoorproblematiek. Of het nu buiten is, in een speellokaal, een gymzaal, een sporthal…

  Artikel in vaktijdschrift
 • het Noorderpoort: de terugkeer van bewegen en sportonderwijs in het mbo

  Als een gymzaal wordt gebouwd, komt de docent die ervan gebruik gaat maken vaak pas in beeld als gesproken wordt over de inrichting. Uiteraard is dat veel te laat. Op het Noorderpoort gaat…

  Artikel in vaktijdschrift
 • is nieuw en leuk!

  Dit artikel gaat over ‘Street Handball’, een nieuwe vorm van handbal om deze sport te promoten. Street Handball kan overal gespeeld worden, zowel op straat als in gymzalen of in…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In dit artikel staan achtergrondinformatie over regelgeving en handige zaken beschreven waarmee rekening mee gehouden kan of moet worden bij het (ver)bouwen van de gymzaal. 

  Artikel in vaktijdschrift
 • In dit document worden de indicaties voor groepsgrootte gesproken, afgeleid uit het Bouwbesluit, de Arbowetgeving/Brandveiligheidseisen en de bekostigingssystematiek van het onderwijs. Daarnaast worden indicaties en argumenten aangereikt waarmee docenten via…

  Brochure
 • Kindermishandeling komt overal voor. Uit recente cijfers weten we dat er in elke schoolklas gemiddeld een of twee kinderen zitten die thuis mishandeld, verwaarloosd, vernederd of misbruikt worden. Het is…

  Artikel in vaktijdschrift