Spring naar content

65 publicaties gevonden

 • Bewegingsstimulering van schoolkinderen staat momenteel in de belangstelling. Als onderdeel van dit topic wordt niet alleen aandacht besteed aan hoe er buiten bewogen kan worden, maar ook waar dat kan…

  Artikel in vaktijdschrift
 • 2

  Met dit artikel worden handvatten gegeven om met behulp van simpele samenspelvormen dertig neuzen één kant op te krijgen en het liefst de kant waar jij ze wilt hebben. Elke…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • akoestische ontwerprichtlijnen voor gymzalen/sporthallen

  Deze scriptie behandelt de akoestiek in gymzalen. Uit onderzoek is gebleken dat steeds meer gymleraren last hebben van gehoorbeschadiging, stemproblemen, vermoeidheid en stress. Deze verschijnselen zijn mogelijk oorzaak van slechte…

  Scriptie
 • een onderzoek naar het gebruik van gymnastieklokalen door sportverenigingen

  In dit rapport is verslag gedaan van een (deel)onderzoek naar het gebruik van gymnastieklokalen door sportverenigingen. Hiervoor is een enquête onder sportverenigingen gehouden via het sportpanel van Diopter. Daarnaast zijn…

  Rapport
 • deelrapportage over het onderdeel 'interne analyse' in het kader van een landelijk onderzoek naar de toekomst van gymlokalen

  Dit onderzoek naar het gebruik van gymlokalen door scholen maakt deel uit van een breder onderzoek naar de toekomst van gymlokalen. De doelstelling van het gehele (brede) onderzoek is; na…

  Rapport