Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • a challenging handcycling event, a study on physical capacity testing, handcycle training and effects of participation

    In haar proefschrift onderzocht Kouwijzer de effecten van deelname aan het HandbikeBattle-project op fitheid en kwaliteit van leven en beantwoordde ze klinische vragen op het gebied van fitheidstesten en handbiketraining.

    Proefschrift/oratie
  • beter beschikbaar en bereikbaar, handreiking

    Handreiking voor het beter beschikbaar en bereikbaar maken van sporthulpmiddelen met een goede kwaliteit, die betaalbaar zijn voor de klant. Daarnaast biedt deze handreiking aanknopingspunten om (landelijk of regionaal) beleid…

    Handboek / handleiding