Spring naar content

64 publicaties gevonden

 • Deze map bevat de zorgstandaard vasculair risicomanagement. Een zorgstandaard beschrijft hoe de zorg op een specifiek gebied volgens deskundigen – patiënten, zorgverleners èn wetenschappers – idealiter dient te worden uitgevoerd.

  Handboek / handleiding
 • de vroege opsporing van hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en nierziekten

  Dit rapport is een verslag van een onderzoek naar de opvattingen, attitude en werkwijze van Nederlandse huisartsen anno 2008 t.a.v. de primaire preventie van hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en…

  Rapport
 • beweeginterventie coronaire hartziekten

  Deze standaard is gericht op patiënten met een coronaire hartziekte. De standaard is bedoeld als handreiking voor fysiotherapeuten die een beweegprogramma willen aanbieden voor mensen met een specifieke chronische aandoening.…

  Handboek / handleiding
 • Onderzoeksrapport van het project ‘Patiëntprofielen’. De hoofdvraag van dit project luidde: “Is het mogelijk om richtlijnen te ontwikkelen om vraag naar en aanbod van beweegprogramma’s voor chronische zieken beter op…

  Rapport
 • In dit boek van de Fietsersbond vertellen gewone mensen hoe fietsen hen weer gezonder maakte. Deskundigen leggen in klare taal de medische waarde van het fietsen uit.

  Boek
 • In dit boek geven deskundigen vanuit diverse praktijken, ziekenhuizen en instellingen in Nederland een overzicht van het kennisdomein van de sportgeneeskunde. Het boek omvat vijf delen. In het eerste deel…

  Boek
 • report 2007

  Dit rapport beschrijft de beschikbaarheid en kwaliteit van gezondheidsinformatie in Europa voor dertien veel voorkomende chronische aandoeningen. De besproken aandoeningen zijn autisme, kanker in het algemeen en hematologische kankers in…

  Rapport