Spring naar content

64 publicaties gevonden

 • de kosten en opbrengsten van gezondheidszorg bij infectieziekten, kankers en hart- en vaatziekten, zorg voor euro's -6

  Nederland geeft veel geld uit aan de gezondheidszorg. Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn de zorguitgaven ongeveer vertienvoudigd, de inflatie niet meegerekend. De hoogte van zorguitgaven is…

  Rapport
 • The European Heart Network plays a leading role in the prevention and reduction of cardiovascular disease through advocacy, networking and education, so that it is no longer a major cause…

  Website
 • effects of a community intervention study to reduce risk factors for type 2 diabetes and cardiovascular disease

  Objective: The aim was to assess the net effects on risk factors for type 2 diabetes and cardiovascular disease of a community-based 3-year intervention to increase physical activity. Conclusions: Through…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • bijlage bij preventienota kiezen voor gezond leven

  Het kabinet biedt met de preventienota Kiezen voor gezond leven conform de Wet collectieve preventie volksgezondheid (Wcpv) de landelijke prioriteiten voor de collectieve preventie aan de Tweede Kamer aan. De…

  Beleidsnota
 • In navolging van een Europese richtlijn heeft de MedischWetenschappelijke Raad van het CBO het initiatief genomen om ook voor Nederland een geïntegreerde, multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement te ontwikkelen. Hart- en…

  Handboek / handleiding
 • Amsterdamse gezondheidsmonitor, gezondheidsonderzoek 2004

  Verslag van de resultaten van het vierjaarlijkse Amsterdamse gezondheidsonderzoek, uitgevoerd in 2004 onder 1736 Amsterdammers, waarbij in het bijzonder aandacht is besteed aan Amsterdammers van Nederlandse, Turkse en Marokkaanse komaf.…

  Verslag
 • kansen voor het Nederlandse volksgezondheidsbeleid

  Kosteneffectiviteit (doelmatigheid) is één van de pijlers van het Nederlandse volksgezondheidsbeleid. In dit literatuuroverzicht worden een tiental preventieve interventies gesignaleerd met een gunstige verhouding tussen de kosten en de te…

  Rapport
 • mogelijkheden van community-based preventie van hart- en vaatziekten in Nederland

  Hart- en vaatziekten zijn een belangrijke oorzaak van ziekte en sterfte in Nederland. Uit onderzoek is gebleken dat in de regio Zuidoost-Drenthe een relatief hoge prevalentie van hart- en vaatziekten…

  Verslag