Spring naar content

56 publicaties gevonden

 • een verkennende studie onder mbo- en hbo-sportopleidingen in Nederland

  In 2018 is het Nationaal Sportakkoord ondertekend door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en NOC*NSF. Het…

  Rapport
 • lectorale rede Maike Kooijmans

  Kinderen en jongeren van nu groeien op in een superdiverse, snel veranderende samenleving, die veel nieuwe kansen biedt, maar ook nieuwe opvoedingsvragen met zich meebrengt. Majeure technologische ontwikkelingen, de digitalisering…

  Proefschrift/oratie
 • de opkomst en positionering van praktijkgericht onderzoek

  Dit rapport van Birch Consultants is geschreven in opdracht van het ministerie van OCW, de Vereniging Hogescholen en het Regieorgaan SIA. Birch heeft de stand van het praktijkgericht onderzoek in het…

  Rapport
 • ALO Eindhoven legt uit (1)

  Het opleiden van de nieuwe generaties gymleraren is een mooie taak. Elke lichting van afgestudeerden vormt namelijk een nieuwe belofte om de kinderen in Nederland te voorzien van het best…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een praktische inleiding

  Professionals in zorg, welzijn en preventie spelen een centrale rol in het bevorderen van gezond gedrag en het stimuleren van positieve gezondheid. Dit boek helpt de toekomstig professional inzicht te…

  Boek
 • de mbo-student als buurtsportcoach

  ‘Jongeren willen op flexibelere tijden kunnen sporten’, ‘Meer gymlessen door een vakdocent in het basisonderwijs’ en ‘Ouderen moeten meer bewegen’ zijn enkele uitspraken uit de media van afgelopen jaar. En…

  Artikel in vaktijdschrift
 • strategische onderzoeksagenda hbo 2016 – 2020

  Het doel van deze onderzoeksagenda is het formuleren van de volgende stap in de ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. Het laat zien hoe relevant het onderzoek van hogescholen…

  Rapport