Spring naar content

62 publicaties gevonden

 • Het sportbeleid voor het hbo bestaat uit acht hoofdstukken. Het begint met een inleidend hoofdstuk over de organisatie van de Nederlandse sportwereld. Daarna volgen drie hoofdstukken over sportbeleid: wat is…

  Boek
 • thematisch preventief gezondheidsbeleid

  Wat doen hogescholen en universiteiten voor hun studenten op het vlak van voeding, beweging, lang stilzitten, mentaal welbevinden, roken, alcohol en illegale drugs (=thematisch preventief gezondheidsbeleid)? En op welke succesfactoren…

  Rapport
 • Op 11 maart 2022 vond een makathon plaats op een fraaie locatie in Haarlem. Het was de vierde en ook afsluitende in een reeks georganiseerd door CIOS Haarlem Hoofddorp. Om…

  Artikel in vaktijdschrift
 • “Meneer, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik het beste kan leren voor de toets, ik kom van Sport en Bewegen en daar ging het mij makkelijk af”. Deze…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Binnen het mbo-onderwijs kunnen studenten kiezen uit verschillende keuzedelen. Bij het ROC Mondriaan Lifestyle Sport en Bewegen kunnen de studenten kiezen voor het keuzedeel ‘voorbereiding hbo’. Dit wordt vormgegeven door…

  Artikel in vaktijdschrift
 • stand van zaken 2021 en terugblik 2015-2021

  De meeste onderwijsvertegenwoordigers vinden het goed dat alle onderwijsterreinen in Nederland geheel rookvrij moeten zijn (93%). Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar de stand van zaken rondom…

  Rapport
 • een verkennende studie onder mbo- en hbo-sportopleidingen in Nederland

  In 2018 is het Nationaal Sportakkoord ondertekend door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en NOC*NSF. Het…

  Rapport
 • lectorale rede Maike Kooijmans

  Kinderen en jongeren van nu groeien op in een superdiverse, snel veranderende samenleving, die veel nieuwe kansen biedt, maar ook nieuwe opvoedingsvragen met zich meebrengt. Majeure technologische ontwikkelingen, de digitalisering…

  Proefschrift/oratie