Spring naar content

60 publicaties gevonden

 • Op 11 maart 2022 vond een makathon plaats op een fraaie locatie in Haarlem. Het was de vierde en ook afsluitende in een reeks georganiseerd door CIOS Haarlem Hoofddorp. Om…

  Artikel in vaktijdschrift
 • “Meneer, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik het beste kan leren voor de toets, ik kom van Sport en Bewegen en daar ging het mij makkelijk af”. Deze…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Binnen het mbo-onderwijs kunnen studenten kiezen uit verschillende keuzedelen. Bij het ROC Mondriaan Lifestyle Sport en Bewegen kunnen de studenten kiezen voor het keuzedeel ‘voorbereiding hbo’. Dit wordt vormgegeven door…

  Artikel in vaktijdschrift
 • stand van zaken 2021 en terugblik 2015-2021

  De meeste onderwijsvertegenwoordigers vinden het goed dat alle onderwijsterreinen in Nederland geheel rookvrij moeten zijn (93%). Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar de stand van zaken rondom…

  Rapport
 • een verkennende studie onder mbo- en hbo-sportopleidingen in Nederland

  In 2018 is het Nationaal Sportakkoord ondertekend door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en NOC*NSF. Het…

  Rapport
 • lectorale rede Maike Kooijmans

  Kinderen en jongeren van nu groeien op in een superdiverse, snel veranderende samenleving, die veel nieuwe kansen biedt, maar ook nieuwe opvoedingsvragen met zich meebrengt. Majeure technologische ontwikkelingen, de digitalisering…

  Proefschrift/oratie
 • de opkomst en positionering van praktijkgericht onderzoek

  Dit rapport van Birch Consultants is geschreven in opdracht van het ministerie van OCW, de Vereniging Hogescholen en het Regieorgaan SIA. Birch heeft de stand van het praktijkgericht onderzoek in het…

  Rapport
 • ALO Eindhoven legt uit (1)

  Het opleiden van de nieuwe generaties gymleraren is een mooie taak. Elke lichting van afgestudeerden vormt namelijk een nieuwe belofte om de kinderen in Nederland te voorzien van het best…

  Artikel in vaktijdschrift