Spring naar content

11 publicaties gevonden

 • marktaandeel in de kunstgrassector per sport en per jaar

  Het Trendrapport Kunstgras 2021 bestaat uit acht hoofdstukken, waarin we per sport in beeld brengen wie de laatste jaren de meeste velden gebouwd heeft en welk type velden dit zijn.…

  Rapport
 • onderzoek naar randvoorwaarden voor nieuw sportaanbod bij sportbonden

  Dit onderzoek gaat over nieuw sportaanbod bij sportbonden, de belemmerende en ondersteunende factoren bij de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe sportaanbod en hoe zich dit verhoudt tot de bestaande…

  Scriptie
 • Infographic van het Mulier Instituut over honkbal in Nederland met o.a. informatie over de KNBSB, Oranje, EK honkbal en sportaccommodaties.

  Factsheet
 • Het begrip talent devalueert, beweert NOC*NSF. We leven zelfs in een ‘zesjescultuur’, meent Staatssecretaris Sander Dekker. De hoogste tijd voor een nadere inspectie. In een serie interviews voelt Kenniscentrum Sport…

  Online artikel
 • In de serie sportkennismakingsmappen die diverse sportbonden ontwikkelen in samenwerking met SLO is onlangs de map Kennismaken met honkbal en softbal verschenen. De lessen die in deze map zijn uitgewerkt proberen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • changing the American perception of Latinos through Major League Baseball

  For over 100 years, baseball has been an important part of American culture, and it is still often considered America’s national pastime. Although originally a white, Anglo-Saxon sport, it has…

  Scriptie
 • De ‘Hit and Run’ -artikelen (o.a. LO 7 2008) hebben een aantal collega’s laten nadenken over hun eigen lessen. In deze artikelen worden diverse variaties en handige opstellingen gegeven. De reacties geven…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Slaan is een geweldige fijne activiteit en heeft er onder andere toe geleid dat in het Basisdocument bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs een apart bewegingsthema ‘wegspelen’ is benoemd, waarin kinderen kunnen leren een…

  Artikel in vaktijdschrift
 • why Americans watch baseball, football, and basketball and what they see when they do

  In ‘The Meaning of Sports’, Michael Mandelbaum examines America’s century-long love affair with baseball, football, and basketball. He shows how each of these games experienced a golden age when the…

  Boek
 • bee there!

  Volgens de KNBSB zijn honk- en softball niets anders dan gecultiveerde tik- en overloopspelen. De SLO heeft honk- en softball binnen deze leerlijn geplaatst en daar is de KNBSB het…

  Brochure