Spring naar content

12 publicaties gevonden

 • resultaten enquête onder gemeenten over verstrekking WMO sporthulpmiddelen

  Resultaten van een enquête die Kenniscentrum Sport & Bewegen en Stichting Special Heroes Nederland in 2019 hielden onder alle (355) gemeenten naar de verstrekking van WMO sporthulpmiddelen.

  Verslag
 • beter beschikbaar en bereikbaar, handreiking

  Handreiking voor het beter beschikbaar en bereikbaar maken van sporthulpmiddelen met een goede kwaliteit, die betaalbaar zijn voor de klant. Daarnaast biedt deze handreiking aanknopingspunten om (landelijk of regionaal) beleid…

  Handboek / handleiding
 • gebruik van elektronische hulpmiddelen bij sport en bewegen

  Twee vijfde van de Nederlanders (44%) van 16 tot 80 jaar gebruikte in 2019 één of meer elektronische hulpmiddelen om te sporten en bewegen (sporters: 51%). In 2016 was dat…

  Websheet
 • hoe leerkrachten hun eigen deelschoolwerkplan bewegingsonderwijs kunnen opstellen

  Dit boek is het eerste boek uit de reeks ”Didactiek van het bewegingsonderwijs en de sport”. Dit boek (Naar een werkplan bewegingsonderwijs) biedt leerkrachten in het basis-, voortgezet- en speciaal…

  Boek
 • de 10 cruciale voorwaarden

  Op 24 mei jl. organiseerde VWS de werkconferentie Sporthulpmiddelen en inclusie. Het ministerie ontving al langer signalen over problemen rond de verkrijgbaarheid van sporthulpmiddelen voor mensen met een (fysieke) beperking.…

  Factsheet
 • versie 1.0

  De MFA Startup Tool is een hulpmiddel bij het opstarten van een proces dat moet leiden tot realisatie van een multifunctionele accommodatie (mfa). De tool is bedoeld voor projectleiders, voor toekomstige…

  Handboek / handleiding
 • In het vorige artikel werd beschreven wat we kunnen verstaan onder de verschillende termen voor hulpmiddelen om het zelfstandig/zelfverantwoordelijk werken van leerlingen te bevorderen/ondersteunen. In dit laatste artikel voorbeelden van…

  Artikel in vaktijdschrift