Spring naar content

18 publicaties gevonden

 • inzichten voor zorgprofessionals die met kinderen praten

  Met kinderen of jongeren die overgewicht of obesitas hebben over hun gewicht praten, is niet per se gemakkelijk, maar wel noodzakelijk. In deze folder voor zorgverleners presenteren we de perspectieven…

  Brochure
 • In dit hoofdstuk staat onderkoeling centraal. In de paragrafen wordt heel nauwkeurig het proces (en invloeden zoals zeeziekte en zwemvesten), de eerste hulp methodiek en de behandeling van het ziekenhuis…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • In dit hoofdstuk worden de protocollen van de behandeling van drenkelingen door ziekenhuizen beschreven. De risico’s van behandelingen en mogelijke therapieën worden besproken. 

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • Dit hoofdstuk gaat over de eerste hulp aan drenkelingen. Naast algemene toelichting over de eerste hulp, zijn er ook paragrafen toegevoegd over het gebruikt van een AED, ondersteuning door leken…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • In dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving gegeven van de geschiedenis van de ‘Maatschappij tot Redding van Drenkelingen’. Vervolgens volgen er paragrafen over de geschiedenis van het redden, de gebruikte…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • ontvangen hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding

  Mensen kunnen vanwege gezondheidsproblemen voor korte of langere tijd zorg en ondersteuning nodig hebben. In deze SCP-publicatie zetten de onderzoekers uiteen hoeveel zelfstandig wonende volwassen Nederlanders in 2015 hulp ontvingen bij…

  Boek
 • transformatie van het sociaal domein

  In ons land wordt het sociaal domein ingrijpend hervormd. De maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare groepen en de jeugdhulp vallen voortaan onder de gemeenten. Dit biedt grote kansen tot verbetering maar…

  Boek
 • mensen tot hun recht laten komen..., bewegingsbeïnvloeding, hulpverlening en organisatieverandering in het licht van de opvattingen van Emmanuel Levinas

  Naar aanleiding van het proefschrift van Peter Heij, dat vanuit een filosofisch en pedagogisch perspectief de verbinding van het bewegingsagogische denken van Gordijn met het differentiedenken van de Franse filosoof…

  Boek