Spring naar content

19 publicaties gevonden

 • contributies en toegangsprijzen in de Nederlandse sport, 1-meting

  Sinds de financiële crisis die in 2008 ontstond, is de betaalbaarheid van het sportaanbod in Nederland een belangrijk aandachtspunt op beleidsagenda’s, onder andere van het ministerie van VWS en gemeenten.…

  Rapport
 • interview met Jos Kras, een ras ondernemer

  Je hebt je droom nagejaagd en bent docent LO geworden. Gaandeweg kom je erachter dat je loopbaanperspectief niet is wat je ervan had gedacht. Je besluit het roer om te…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Artikel van het Mulier Instituut in Sportaccom (Jaargang: 2016). In dit artikel wordt ingegaan op de vraag welke afstanden in Nederland moeten worden afgelegd om op zo’n accommodatie (kunstijsaccommodatie) en…

  Artikel in vaktijdschrift
 • aflevering 10, ijsbanen en schaatsen

  Deze DVD betreft aflevering 10 van Nederland in bedrijf en handelt over ijsbanen en schaatsen. De aflevering is uitgezonden op RTL 7 op 6 december 2005.

  Audiovisueel middel
 • De algemene doelstelling van dit onderzoek is het onderzoeken van de markttechnische haalbaarheid van een nieuwe kunstijsbaan in Hoogeveen. Voor dit onderzoek is een mix van methoden ingezet: bureaustudie, GIS-analyses…

  Rapport
 • een korte studie naar de mogelijke impact van prijsverhogingen voor de bezoekersaantallen van de gemeentelijke zwembaden en ijsbaan in Eindhoven

  In dit rapport is onderzocht wat de prijselasticiteit van de vraag is bij de twee gemeentelijke zwembaden de Tongelreep en het ir. Ottenbad en de ijsbaan het IJssportcentrum in Eindhoven.…

  Rapport
 • De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) heeft als missie heel Nederland plezier laten beleven aan het schaatsen en inlineskaten. Elk kind hoort te (kunnen) genieten van het schaatsen. In dit…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift