Spring naar content

87 publicaties gevonden

 • de rol van communicatie bij de implementatie van vitaliteitsprogrammas

  Nu organisaties steeds vaker zoeken naar manieren van duurzame inzetbaarheid van werknemers, is er meer aandacht voor vitaliteitsprogramma’s. Om te onderzoeken hoe vitaliteitsprogramma’s succesvol geïmplementeerd kunnen worden binnen organisaties en…

  Scriptie
 • de kracht achter succesvol veranderen

  Dit boek is een inspirerend boek dat de opmerkelijke inzichten van gedragswetenschappers en leiders combineert met de opmerkelijke verhalen en overtuigingskracht van invloedrijke mensen.

  Boek
 • implementation of a stepped care strategy to manage hip or knee osteoarthritis in clinical practice

  De behandelstrategie artrose voor de heup- en knie is ontwikkeld met behulp van een consensusprocedure en is voornamelijk gebaseerd op bestaande nationale en internationale richtlijnen met betrekking tot het management…

  Proefschrift/oratie
 • towards a theory of gradual commonality

  This article reports on an empirical study that aimed to design a practice-based theory about collaboration on the local implementation of a nationally developed health-promoting intervention. The study’s objective is…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • implementatie van leefstijlinterventies in de patiëntenzorg

  Het blijkt vaak niet eenvoudig zijn om een leefstijlinterventie succesvol te implementeren in de dagelijkse praktijk. Om hier beter op in te kunnen spelen is door IQ Healthcare onderzocht welke…

  Rapport
 • implementatieplan 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008

  Op 7 juni 2005 is de Alliantie School & Sport samen sterker door de voorzitter van NOC*NSF en de minister van OCW, mede namens de staatssecretaris van VWS, ondertekend. Deze…

  Rapport