Spring naar content

88 publicaties gevonden

 • ontwikkeling en invoering van een kwaliteitsassessment voor sportleiders

  Aan sport wordt in onze moderne samenleving veel waarde gehecht. Sport is niet alleen een plezierige vrijetijdsbesteding voor heel veel Nederlanders, maar er valt meer mee te winnen voor de…

  Proefschrift/oratie
 • monitorstudie onder zorgverleners, najaar 2011

  De BeweegKuur is een gecombineerde leefstijlinterventie welke zich richt op het duurzaam veranderen van fysieke activiteit en eetgedrag van patiënten met overgewicht en obesitas, vanuit de eerstelijnsgezondheidszorg. In de periode…

  Rapport
 • projectbeschrijving, succes- en faalfactoren en aanbevelingen, onderzoeks-adviesrapport

  Dit onderzoeksrapport is geschreven in het kader van een stage bij NISB en geeft inzicht in de succes- en faalfactoren van het project ‘Vmbo in Beweging’. Daarnaast beschrijft dit rapport…

  Rapport
 • een analyse van problemen bij vervoer en toegankelijkheid bij de vrijetijdsbesteding van mensen met functiebeperkingen, deelrapport 3, verbeteracties

  Het onderzoeksproject ‘Mobiliteit voor Vrij Tijd’ gaat over de achtergronden van de knelpunten die mensen met een functiebeperking ervaren op het gebied van mobiliteit (vervoer en toegankelijkheid) bij de actieve…

  Rapport
 • geleerde lessen in 2010 en 2011, eindpublicatie van het experiment 'aanpak van de projectencarrousel'

  Deze publicatie heeft als doel aan te geven hoe goede praktijken kunnen worden verduurzaamd. Het geeft u een antwoord op de volgende vragen: Hoe herken ik een goed project? Welke…

  Verslag
 • a qualitative study of promoting and impeding factors for successful implementation of a primary health care lifestyle intervention for overweight and obese people

  Achtergrond: De BeweegKuur (BK) is een gecombineerde leefstijlinterventie die in de eerstelijns gezondheidszorg wordt uitgevoerd. De BK heeft als doel mensen met een gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico langdurig meer te laten bewegen…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • evaluatie onder ROS-adviseurs

  Met subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is de gecombineerde leefstijlinterventie, genaamd “BeweegKuur”, ontwikkeld door Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB). De BeweegKuur is een…

  Rapport