Spring naar content

153 publicaties gevonden

 • cross-overs met andere domeinen leren op de randen van sectoren

  Onze sport- en beweegsamenleving is fundamenteel aan .het veranderen. Schoolgaande kinderen bewegen steeds minder. De gevolgen van bewegingsarmoede zijn merkbaar. Per generatie nemen de motorische vaardigheden af en neemt het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Sluit de inventaris van de gymzaal nog wel voldoende aan bij de ontwikkelingen binnen het bewegingsonderwijs? Helaas is het antwoord in veel situaties ‘nee’, schreef Erik Spiegelenberg, beweegspecialist Nijha Expertisecentrum,…

  Artikel in vaktijdschrift
 • het digitale leerlingvolgsysteem bewegingsonderwijs voor Cluster 3

  Het Mulier Instituut heeft recent een onderzoek gedaan naar het meten van motorische vaardigheden in het speciaal onderwijs. Daaruit blijkt dat op dit moment VolgMij Speciaal het meest geschikt is…

  Artikel in vaktijdschrift
 • serieuze kansen voorhetbewegingsonderwijs?

  Dit artikel sluit aan op het artikel Stand van zaken na zeven jaar Taggen in dit nummer. Daarin wordt teruggeblikt op de digitale ontwikkelingen in het bewegingsonderwijs in de zeven…

  Artikel in vaktijdschrift
 • de YOU.FO ring vliegt als nooit tevoren

  In 2013 verscheen YOU.FO voor het eerst in het LO Magazine. Nu, ondertussen bijna tien jaar later, is YOU.FO een sportspel dat gespeeld wordt op scholen in meer dan twintig…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een selectie uit de Monitor Sport en corona IV - de gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector

  Dit document bevat het hoofdstuk ‘Ondersteuningsstructuur’ uit de Monitor Sport en corona IV – De gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector. Dit losse hoofdstuk is geschikt voor wie specifiek…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • perspectief van leidinggevenden, toezichthouders en zwemonderwijzers in zwembaden, factsheet 2021/28

  Zwembadmedewerkers willen graag meer kennis over en innovatie voor het verbeteren van de zwemveiligheid, de zwemles en het activiteitenaanbod bij zwembaden. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder…

  Factsheet
 • een eerste meting onder diverse vormen van sport en bewegen (nulmeting)

  Hoe innovatief is de Nederlandse sport eigenlijk? Om antwoord te krijgen op deze vraag hebben het Amsterdam Centre for Business Innovation en het Mulier Instituut in opdracht van Sportinnovator een…

  Rapport