Spring naar content

160 publicaties gevonden

 • Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil het rendement van kennis en innovatie in de sport vergroten en daarbij nadrukkelijk naast de wetenschap en de sport ook het bedrijfsleven…

  Rapport
 • een kwalitatief onderzoek naar besluitvorming binnen sportverenigingen

  De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Welke eigenschappen (van een sportvereniging) zijn van invloed op het besluitvormingsproces met betrekking tot bestuurlijke vernieuwing bij sportverenigingen? Het onderzoek…

  Scriptie
 • evaluatie periode 2006-2013

  De stichting InnoSportNL werd in 2006 opgericht door NOC*NSF en TNO met als doel om sportinnovatie vanuit een centraal punt in Nederland te stimuleren en wetenschappelijke kennis samen te brengen met de…

  Rapport
 • Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De vraag is hoe zij de zelfredzaamheid van burgers kunnen helpen versterken en…

  Brochure
 • de innovatiekracht van middenmanagers van welzijnsorganisaties met het oog op actief burgerschap

  Sociaal beleid is in toenemende mate lokaal sociaal beleid. Daarbij verwacht men van burgers een grotere rol in hun directe woon- en leefomgeving. De noodzaak van burgerinzet staat nu meer…

  Boek
 • how little things can make a big difference

  ‘The Tipping Point’ is that magic moment when an idea, trend, or social behavior crosses a threshold, tips, and spreads like wildfire. Just as a single sick person can start…

  Boek
 • van experimenteren naar overdragen

  Sportconnextion is van 2007 tot en met 2011 een proeftuin van NOC*NSF en daarmee een broedplaats van vernieuwend sportaanbod geweest. In samenspraak met de gemeente Utrecht is – voorafgaand aan…

  Rapport