Spring naar content

160 publicaties gevonden

 • professionalisering, innovatie en veranderingsresistentie in de sport

  Deze publicatie betreft de Openbare Les in verkorte vorm uitgesproken op woensdag 14 september 2011 door dr. J.W. Janssens, lector Sportbusiness Development aan de Hogeschool van Amsterdam.

  Proefschrift/oratie
 • opvattingen van jongeren over het sporten op moderne playgrounds

  Recentelijk is veel onderzoek gedaan naar het gebruik en de effecten van moderne playgrounds. Hierbij ontbrak het echter dikwijls aan gegevens over de betekenis die gebruikers van playgrounds toekennen aan…

  Rapport
 • towards a holistic framework for sustainable eHealth technologies

  Uit promotieonderzoek komt naar voren dat bij veel toepassingen van eHealth ‘de menselijke maat’ ontbreekt. “Er wordt vaak te veel vanuit de technologie geredeneerd, waardoor artsen en patiënten niet overweg…

  Proefschrift/oratie
 • een innovatiesysteem voor de Nederlandse sport

  In dit rapport wordt geschetst hoe een innovatiesysteem voor de Nederlandse sport op te bouwen is. Daarbij is uitgegaan van een analyse van het huidige sportinnovatiesysteem in Nederland en de…

  Rapport
 • eindrapportage van het onderzoekstraject "system innovation for workplace health promotion"

  Dit rapport geeft de resultaten en opbrengsten weer van het onderzoektraject “System Innovations for Workplace Health Promotion”. De achtergrond van dit onderzoek is de toenemende druk op het huidige systeem…

  Rapport
 • praktijkgericht onderzoek naar het ontwikkelen van innovatieve managementpraktijken in de sport

  Sportmanagers zijn te beschouwen als pioniers. Met hun kennis en kunde geven ze vorm aan de toekomst van het sportlandschap. De opkomende kenniseconomie en de verzakelijking van de sportwereld vraagt…

  Boek