Spring naar content

164 publicaties gevonden

 • J. Cruijff, over intuïtie, autonomie en effectiviteit van professionals in wijken

  ‘De beste professionals moeten in de slechtste wijken aan het werk.’ Dit stelde Pieter Winsemius op een congres van VROM op 1 november 2006. De aanpak van probleemwijken vraagt om…

  Rapport
 • een verkenning in het kader van sport en sociale vernieuwing

  Sociale vernieuwing is één van de hoofddoelstellingen van het huidige kabinet. Mensen in achterstandssituaties moeten de gelegenheid krijgen om volwaardig aan allerlei maatschappelijke activiteiten deel te nemen. Dit geldt ook…

  Rapport
 • les fédérations sportives communautaires de Belgique

  Dit is het elfde nummer in de reeks BMS-rapporten. De BMS-rapporten willen een bijdrage leveren aan het sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar beleid en management met betrekking tot sport en fysieke activiteit.…

  Rapport
 • binden, inspireren, de resultaten van Proeftuinen nieuwe sportmogelijkheden

  Het continu kunnen vernieuwen en inspelen op de wensen van de kritische sportconsument, is voor de toekomst van sportverenigingen essentieel. Hoe hieraan invulling gegeven kan worden is gedurende vier jaar…

  Boek
 • visies, voorbeelden en feiten

  Een kenniseconomie draait om kennis en kennis zit, allereerst, in mensen. Wie in een economie die steeds meer draait om de innovatieve kracht van kennis en creativiteit, het beste uit…

  Boek
 • professionalisering, innovatie en veranderingsresistentie in de sport

  Deze publicatie betreft de Openbare Les in verkorte vorm uitgesproken op woensdag 14 september 2011 door dr. J.W. Janssens, lector Sportbusiness Development aan de Hogeschool van Amsterdam.

  Proefschrift/oratie
 • opvattingen van jongeren over het sporten op moderne playgrounds

  Recentelijk is veel onderzoek gedaan naar het gebruik en de effecten van moderne playgrounds. Hierbij ontbrak het echter dikwijls aan gegevens over de betekenis die gebruikers van playgrounds toekennen aan…

  Rapport
 • towards a holistic framework for sustainable eHealth technologies

  Uit promotieonderzoek komt naar voren dat bij veel toepassingen van eHealth ‘de menselijke maat’ ontbreekt. “Er wordt vaak te veel vanuit de technologie geredeneerd, waardoor artsen en patiënten niet overweg…

  Proefschrift/oratie