Spring naar content

160 publicaties gevonden

 • een antwoord aan relativisme en conservatisme

  Sinds het einde van de jaren negentig maakt Nederland een crisis door. De onzekerheid over onze fundamentele waarden en onze plaats in de geschiedenis grijpt om zich heen. Ook de…

  Boek
 • verkenning naar de kansen van gaming als middel voor bewegingsstimulering

  Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de gebruikswaarde en toepassingsmogelijkheden van gamingtools en andere innovatieve, technische producttoepassingen (zowel op internet als in fitnessobjecten) als middel tegen…

  Rapport
 • towards a new modernity

  Ulrich Beck’s panoramische analyse van de toestand van de westerse samenleving is al als klassiek omschreven. Deze eerste Engelstalige editie bevat de kerntekst van sociologie van dezelfde tijd langszij eerdere…

  Boek
 • sporen van maatschappelijke transformatie en continuïteit

  In dit proefschrift brengt de heer Hans Mommaas een drietal studies naar aspecten van het moderne samen. Eerst presenteert hij een systematisch overzicht van ontwikkelingen in het na-oorlogse sociaal-theoretisch denken.…

  Boek
 • sport en innovatie

  Veel innovaties komen tot stand als product van de gouden driehoek van sport, wetenschap en bedrijfsleven. Die partijen hebben echter elk hun eigen belangen en dat maakt de samenwerking er…

  Boek
 • Innoveren is niet alleen moderniseren in de zin van het vinden van middelen zonder na te denken over de doelen en zonder na te denken over de bijproducten. Bij innovatie…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De plek waar kinderen spelen is in belangrijke mate bepalend voor het soort activiteiten dat ze ondernemen. Buiten kunnen kinderen meer, gevarieerder en intensiever bewegen dan binnen. Deze in opdracht…

  Rapport
 • how little things can make a big difference

  Het punt van omslag van een randverschijnsel naar een hype – the tipping point – beschrijft Gladwell door het hele boek heen met een kleurrijk palet aan voorbeelden: de uitbraak…

  Boek
 • een werkboek voor het verspreiden van good practices

  Dit werkboek biedt een combinatie van modellen en theorieën en methodieken waarmee de verspreiding van nieuwe ideeën en werkwijzen zowel binnen als tussen instellingen bevorderd kan worden. Het boek besteedt…

  Boek