Spring naar content

160 publicaties gevonden

 • de Groninger vensterschool als casus van onderzoek naar strategie en invoering

  Vernieuwingen in het onderwijs worden meestal van bovenaf opgelegd. De brede school vormt hierop een uitzondering: zij is een initiatief van de lokale overheid. Onderwijs- en welzijnsinstellingen hebben het concept…

  Rapport
 • vijftig leiderschapslessen uit de sport

  In het boek worden begrippen als visie, samenwerking, innovatie, met hart en ziel en duurzaamheid behandeld. De auteurs laten zien wat deze begrippen betekenen voor grootheden als Lance Armstrong, Michael…

  Boek
 • highlights 2004

  Brochure van de Universiteit van Tilburg met daarin een beschrijving van hun missie en strategie, de educatieve innovatie, onderzoeksresultaten, de internationalisering en ICT, studentenactiviteiten, hun sociale verbintenis en personeelsaangelegenheden.

  Brochure
 • today and tomorrow

  Dit boekje bevat de resultaten van het ‘going for gold together’ programma, waarin TNO Sport en NOC*NSF hun krachten hebben gebundeld.

  Boek
 • de sport in Rotterdam in beweging, samenvatting van het verslag van een discussiemiddag 31-5-1991

  Samenvatting van het verslag van de discussiemiddag over de toekomst van het lokale sportbeleid in relatie tot de sociale vernieuwing.

  Rapport
 • een verkenning

  Stageverslag van een stage bij de Welzijnsdienst van de gemeente Enschede, waarin de mogelijkheden voor productinnovatie bij sportverenigingen onderzocht zijn.

  Rapport
 • een vervolg, concept-notitie

  Deze notitie biedt zicht op de inzet van de sportsector in het proces van sociale vernieuwing, in het bijzonder op de rol van de rijksoverheid daarbij.

  Rapport
 • een haalbaarheidsonderzoek naar twee experimenten in het kader van Sportieve Vernieuwing

  Sportieve Vernieuwing is een nieuwe richting in het sportbeleid. De kern ligt bij het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van burgers en zelforganisaties om nieuwe groepsvorming binnen de sport te…

  Rapport
 • een onderzoek naar het sturen van vernieuwing in de praktijken van culturele en maatschappelijke vorming

  In dit onderzoeksrapport staan de volgende vragen centraal:  Hoe krijgen innovaties en vernieuwingen bij de aanpak van sociale vraagstukken en culturele uitdagingen in de CMV-werkvelden gestalte? Welke krachten, impulsen, werkingen…

  Boek
 • toekomstscenario's sportbonus tegen bewegingsarmoede en beweegaanbod in sportsupermarkt

  Verandering en vernieuwing in sportopleidingen : twee toekomstscenario’s uitgewerkt. Toekomstscenario Sportbonus tegen bewegingsarmoede gaat over het tegengaan van de negatieve gevolgen van een aantal maatschappelijke ontwikkelingen door middel van sport.…

  Boek