Spring naar content

160 publicaties gevonden

 • In verhalen over sociale innovatie wordt vooral aandacht besteed aan best practices en succesverhalen. Maar de praktijk is anders. In dit artikel aandacht voor fouten en mislukkingen bij experimenten en…

  Artikel in vaktijdschrift
 • over merkgericht denken en klantgedreven werken

  Lectorale rede, uitgesproken op 8 april 2011 door Gerrita van der Veen (lectoraat Marketing, Marktonderzoek en Innovatie). Tijdens deze openbare les presenteert mevrouw Van der Veen u de visie en de…

  Verslag
 • een kwalitatief onderzoek over de betekenissen die bondsvertegenwoordigers geven aan het innoveren binnen sportbonden

  De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: welke betekenissen geven vertegenwoordigers van sportbonden aan innovatie? Er is een kwalitatief onderzoek met een interpretatieve benadering verricht. Uit het…

  Scriptie
 • implementeren in het bewegingsonderwijs

  In het eerste artikel over Kronum schreef ik dat het een uitermate geschikte sport is om te implementeren in het bewegingsonderwijs. De combinatie van handbal, basketbal en voetbal maakt het een hele…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dat er in het bewegingsonderwijs steeds meer nieuwe bewegingsactiviteiten gedaan worden, blijkt wel uit de vele programma’s met innovatieve activiteiten in onder andere sportklassen (meestal in de onderbouw van het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • alles wat je wilt kun je halen: Vraag – Geloof - Ontvang!

  Zowel op het niveau van topsport als in het bewegingsonderwijs zijn coaches en docenten altijd op zoek naar nieuwe uitdagende vormen. Daar is creativiteit en lef voor nodig. Maar niet alle creativiteit…

  Artikel in vaktijdschrift
 • verbeteren alleen is niet genoeg voor zwembaden

  Zwemmen is de enige sport waarbij alle spieren tegelijk worden getraind. Het is ook de sport met het minste risico op blessures. Bovendien vindt bijna iedereen het leuk bij tijd…

  Artikel in vaktijdschrift
 • van innovaties tot richtingbepalers

  Met dit artikel wil ik een poging doen de grote lijnen van de hedendaagse ontwikkelingen c.q. veranderingen in ons vak te positioneren, maar daarbij ga ik niet verder terug dan een enkel decennium omdat…

  Artikel in vaktijdschrift
 • de verbinding

  Dit boek is het resultaat van een lezingencyclus in 2015, die inging op de verbindende kracht van sport. De lezingenreeks had de volgende thema’s: sport als driver voor grootstedelijke vernieuwing;…

  Boek
 • Het vmbo staat bijna dagelijks in de publieke belangstelling. Kranten vermelden dat het slecht gaat met het onderwijs, dat de leerlingen geen recht wordt gedaan, en dat de schooluitval te groot is. Vaak staan…

  Artikel in vaktijdschrift