Spring naar content

112 publicaties gevonden

 • Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen in Nederland: ouders over de leefsituatie van hun kinderen

  De toetreding van Polen tot de Europese Unie in 2004 en van Bulgarije en Roemenië in 2007 heeft geleid tot een toename van migranten uit deze landen naar Nederland. Hoe…

  Boek
 • how sports venues afford actions for the cultural adjustment of the international players of Shenzhen's economy

  The research question in this thesis is: What are the adjustment affordances of sport venues in Shenzhen during organized sporting activities visited by expatriates and their family members? To find the…

  Scriptie
 • Steeds meer kinderen groeien op in armoede. Wat betekent het om als kind groot te worden als er weinig geld is? En wat voor invloed heeft dat op de gezondheid…

  Rapport
 • meer dan bewegen alleen?

  Sport en bewegen dragen bij aan de gezondheid, aan de persoonsvorming, aan de integratie, aan de sociale cohesie, aan de … Jan en alleman, de overheid voorop, zijn daar rotsvast…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Onderzoek laat zien dat de zwemvaardigheid van allochtone kinderen lager ligt dan die van hun autochtone leeftijdsgenootjes. Naast minder zwemvaardig, zijn allochtone kinderen meer afhankelijk van schoolzwemmen voor het behalen…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • vriendschappen, kennissenkringen en interetnisch vertrouwen

  In dit hoofdstuk wordt onderzocht wat de invloed van het lidmaatschap van sportverenigingen op de sociale afstand van autochtonen tot niet-westerse allochtonen is. De primaire gegevens komen uit de Familie-enquête…

  Hoofdstuk in boek/rapport