Spring naar content

112 publicaties gevonden

 • eenheid en verdeeldheid op het veld

  In dit hoofdstuk laten we zien dat sport zowel verenigt als verdeelt. Sport versterkt bestaande sociale netwerken, maar sluit ook bepaalde groepen uit. Bovendien vergroot sport onderlinge competitiegevoelens die op…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • Het Passend onderwijs is een volgende wet in navolging op de Wet Weer Samen Naar School (WSNS) om de kloof tussen het regulier en speciaal onderwijs te verkleinen, zodat er meer leerlingen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Eén augustus 2014, de Wet op Passend onderwijs is in gegaan. Dit betekent dat schoolbesturen een zorgplicht hebben en de samenwerkingsverbanden het geld en de verantwoordelijkheid krijgen voor de uitvoering van het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • changing the American perception of Latinos through Major League Baseball

  For over 100 years, baseball has been an important part of American culture, and it is still often considered America’s national pastime. Although originally a white, Anglo-Saxon sport, it has…

  Scriptie
 • over vakkenintegratie

  Kinderen leren tijdens lessen bewegingsonderwijs meer dan beter bewegen alleen; er wordt door kinderen gerekend, er wordt overlegd, er worden afstanden geschat, er wordt kennis opgedaan over hardheden van materiaal enzovoort. Een goede les bewegingsonderwijs…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het praktijkonderwijs is een speciale tak. Kinderen die daarin verzeild raken, hebben het niet gered in het reguliere onderwijs. Ze kunnen best wat, alleen de wijze waarop ze moeten worden benaderd vergt aanpassing van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Binnen het vak bewegingsonderwijs is veel gaande in de doelstellingenproblematiek. Een vraag die een rol speelt in het vmbo is: gaan wij ons vak aanpassen op de beroepsprofielen? En zo ja, hoe kunnen we…

  Artikel in vaktijdschrift