Spring naar content

112 publicaties gevonden

 • Het begon met een telefoontje. De Utrechtse wethouder Paulus Jansen nam op en ontving een opvallend aanbod. Krachtsportvereniging De Halter bood zijn douches aan, voor gebruik door vluchtelingen in de…

  Online artikel
 • verslag van de 64e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

  In deze statement roept Marian ter Haar de lidstaten op de cyclus van onzekerheid in het leven van vrouwen te erkennen en de noodzaak om hen door sport meer participatie…

  Verslag
 • Deelname aan sport bevordert integratie. Deze positieve boodschap wordt even frequent als gemakkelijk uitgedragen, maar berust die vooronderstelling ook op waarheid? Om dat te toetsen, voelde sociaal onderzoekster Agnes Elling…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • participatie van migranten op de arbeidsmarkt

  Het ‘Jaarrapport integratie 2013’ staat in het teken van de participatie van migranten op de arbeidsmarkt. De economische tegenwind raakt de arbeidsmarkt hard. Wat betekent dit voor de arbeidsmarkt- en…

  Boek
 • de sociaal-culturele positie van niet-westerse migranten in Nederland

  Dit rapport beschrijft de sociaal-culturele positie van niet-westerse migranten in Nederland. Er is onder meer aandacht voor sociale contacten, religie, de binding met Nederland en opvattingen over de positie van…

  Boek
 • gescheiden sport als middel voor sociale integratie

  Ladyfit is een zelforganisatie gebaseerd op gender. De vraag is of het sporten binnen zogenoemde eigen verenigingen de maatschappelijke integratie beperkt, of dat subgroepen zoals vrouwen juist hierdoor een mogelijkheid…

  Scriptie
 • een verkenning van publieke prestaties voor de kabinetsformatie 2012

  Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) brengt voor iedere kabinetsformatie een verkenning uit. Die geeft een overzicht van de historische en toekomstige inzet van de beschikbare middelen voor publieke diensten,…

  Boek
 • onderzoek naar sport en migrantenjeugd op een multifunctionele sport- en onderwijsaccommodatie in de wijk Kanaleneiland

  Nieuw Welgelegen in Utrecht is een multifunctioneel complex waar twee scholen, het Globe College en ROC-ASA, en diverse sportverenigingen elkaar ontmoeten. Het aanbieden van sport in de naaste omgeving is…

  Rapport
 • etnische categorisering door de overheid

  Het afgelopen decennium heeft zich een koersverandering in het integratiebeleid voltrokken. Onder het motto ‘niet afkomst maar toekomst’ is het etnisch-specifieke beleid ingeruild voor een achterstandsbeleid dat niet gebaseerd is…

  Rapport