Spring naar content

112 publicaties gevonden

 • Het ‘Jaarrapport integratie’ geeft een beeld van de positie van de grootste niet-westerse groepen in Nederland. Speciale aandacht gaat uit naar de vraag of migrantengroepen inmiddels een evenredige positie innemen.…

  Rapport
 • over migratie, segregatie en leefstijlen

  ‘Demografie en Leefstijlen – over Migratie, Segregatie en Leefstijlen’ is een gevraagd advies aan de Minister van VROM. Voor de RMNO is het een tussenstap op weg naar de conceptualisering…

  Boek
 • een onderzoek naar de betekenis van de mate van integratie van speelruimte in de woonomgeving voor het bewegingsspel van kinderen

  In dit onderzoek wordt bekeken of de mate van integratie van speelruimte in de woonomgeving van betekenis is voor het bewegingsspel van kinderen. Daartoe is het bewegingsspel op vier verschillende…

  Rapport
 • kwartaalbericht 2011-1

  Dit is het dertiende kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) en betreft enquête- en focusgroeponderzoek in het eerste kwartaal van 2011. Hoofdstuk 1 behandelt enkele algemene ontwikkelingen in de…

  Rapport
 • participatie, vertrouwen en integratie

  Met deze publicatie wordt een beeld gegeven van de sociale samenhang in Nederland. Dit gebeurt vanuit drie invalshoeken: de sociale en maatschappelijke participatie, het vertrouwen en de integratie. Verschillen tussen…

  Rapport
 • Het Jaarrapport Integratie 2010 zet een aantal onmisbare statistische feiten en ontwikkelingen met betrekking tot integratie van niet-westerse allochtonen op een rij. Op diverse aspecten komt aan bod waarin zij…

  Boek
 • Vechtsporten zijn populair onder Nederlandse jongens en meisjes met uiteenlopende etnische achtergronden. Vanuit de filosofie van de traditionele Oosterse vechtsporten zou deelname onder meer bijdragen tot meer zelfvertrouwen, discipline en…

  Boek